Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Програмові вимоги та навчально-методичні рекомендації для вступних випробувань з історії України

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах розбудови суверенної Української держави особливого значення набуває вивчення її історії. Без звернення до історичного минулого неможливе відновлення історичної пам'яті народу, ускладнюється процес зростання національної свідомості, що в свою чергу затримує процеси консолідації українського народу - однієї з важливих умов успішного зміцнення України. Важливо врахувати також і ту обставину, що до останнього часу історичне минуле України, її народу піддавалось значним деформаціям, спотворенням і навіть фальсифікаціям. Робилось все це з початку в угоду шовіністичним домаганням ідеологів Російської імперії, а в роки радянської влади - для обгрунтування і збереження СРСР, головною підвалиною якого проголошувалась нова, безлика «історична спільність людей - радянський народ». Для творення нової України потрібна нова людина, сформована, в тому числі і на об'єктивних знаннях минулого свого народу - минулого багатого, героїчного і трагічного.

Програма з курсу «Історія України» складена у відповідності з навчальними планами Міністерства освіти та науки, у справах сім'ї та спорту для учнів загальноосвітніх шкіл. До неї включено основні теми. Пов'язані з етапами державотворення, розвитку суспільно-політичних відносин, культури та інших важливих сфер життя.

Вступні випробування будуть проводитися у вигляді тестових завдань, до яких будуть включені питання, які відображають події від найдавніших часів до сьогодення.

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

 

Розділ 1. Давня  історія України  від найдавніших часів до  ХVІ ст.

Історія як наука про факти і події від найдавніших часів до наших днів. Речові і писані пам'ятки. Матеріальна і духовна культура. Допоміжні історичні дисципліни. Концепції періодизації історії України. Найдавніші сліди людських поселень в Україні. Найдавніші культури землеробських і скотарських племен. Кочові племена Північного Причорномор'я: кіммерійці, скіфи, сармати. Грецькі міста-держави в Північному Причорномор'ї. Теорії походження слов'янських племен.. Розселення східнослов'янських племен на теренах України. Заняття і суспільно-політичний лад східних слов'ян. Утворення військово-племінних союзів Куявії, Славії, Білої Хорватії, Артанії. Утворення Київської Русі. Походження понять «Русь», «Україна». Норманська теорія. Перші київські князі. Розквіт Київської держави за часів Володимира Великого. Запровадження християнства як державної релігії. Розвиток освіти і культури. Початки законодавства. Ярослав Мудрий і піднесення Русі. Міжнародні зв'язки Київської Русі. Культура Київської Русі. «Руська Правда». Київська Русь після смерті Ярослава Мудрого. Причини міжусобних  війн та їх наслідки. Припинення міжусобиць за князювання Володимира Мономаха. Занепад Києва. Монголо-татарське нашестя. Галицько-Волинська держава як спадкоємиця Київської Русі. Політика князів Романовичів. Культура Галицько-Волинської держави.

Перехід українських земель до складу Великого князівства Литовського. Боротьба між Литвою, Угорщиною і Польщею за Галичину. Кревська унія 1385 р. та її наслідки для українських земель.  Політичне, економічне і духовне життя українських земель у складі Литви. Ліквідація монголо-татарського іга на українських землях. Загарбання етнічних українських земель Московією, Молдовою, Туреччиною, Кримським ханством. Посилення соціально-економічного, політичного та національно-релігійного гніту українського народу. Люблінська унія 1569 р. та її позитивне й негативне значення для українських земель. Церковне та культурне життя в умовах Речі Посполитої. Православні церковні братства. Берестейська унія 1596 р.  та її значення для України.

 

Розділ 2.Козацько-гетьманська держава: боротьба за її утвердження та збереження: кінець XVІ - друга половина XVІІ ст.

Причини і джерела виникнення козацтва. Перші козацькі організації. Князь Дмитро Вишневецький. Виникнення Запорізької Січі. Устрій і розвиток Запорізької Січі.. Міські і реєстрові козаки. Причини і наслідки перших козацьких повстань кінця 16-початку 17 ст. Обмеження привілеїв реєстрового козацтва польським сеймом 1638 р. та його наслідки. Причини і основні етапи визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. Переяславська рада 1654 р.: реалії і вигадки. Богдан Хмельницький - державотворень і полководець. Значення козацтва в історії України. Культурне і релігійне життя часів Козаччини.

Україна після смерті Б. Хмельницького. Боротьба за збереження незалежності. Гетьман Іван Виговський. Початок Великої Руїни. Андрусівський мир 1667 р. між Московією і Польщею та його наслідки для України.  Гетьмани Лівобережної та Правобережної України кінця 17 ст. Гетьман Іван Мазепа. Репресії Петра І проти України. Пилип Орлик та його конституція. Занепад української автономії.

Ліквідація Гетьманщини і Запорізької Січі. Російська експансія на українські землі. Гайдамацький рух та Коліївщина. Імперська політика російського царизму в Україні. Початок духовного відродження на Наддніпрянській Україні. Іван Котляревський. Декабристський рух. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Тарас Шевченко у боротьбі національне і соціальне визволення українського народу. Скасування кріпосного права та інші реформи другої половини 19 ст. Розвиток промисловості і ринкових відносин. Громадівський рух на Під російській  Україні. Виникнення і діяльність перших українських політичних партій. Початок, характер і рушійні сили першої російської революції 1905-1907 рр. Виступи українських селян і робітників, в армії і на флоті. Причини поразки революції та  її наслідки. Україна у післяреволюційний період. Аграрна політика Столипіна, її проведення і наслідки для України. Причини, початок і характер Першої світової війни. Україна в планах воюючих держав. Ставлення українських політичних партій до війни. Воєнні дії на теренах України.

 

Розділ 3.Боротьба за українську державність у 1917 - 1923 рр.

Лютнева 1917 р. буржуазно-демократична революція в Петрограді та її наслідки для України. Утворення Української Центральної Ради та її діяльність. Активізація народних мас і політичних партій. Перші Універсали Центральної Ради. Ситуація в Україні влітку 1917 р. Жовтневий збройний переворот у Петрограді та його вплив на дії Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки 20 листопада 1917 р. та її розвиток. Утворення радянської форми української державності у Харкові та інших регіонах. Проголошення самостійності УНР 22 січня 1918 р. Мирні переговори з країнами Четвертного союзу у Брест-Литовську та їх наслідки. Прихід на Україну австро-німецьких військ. Наступ на Україну загонів червоної гвардії. Соціально-економічна та політична ситуація на теренах УНР у лютому-квітні 1918 р.

Державний переворот 29 квітня 1918 р. прихід до влади гетьмана П. Скоропадського. Внутрішня і зовнішні політика уряду П. Скоропадського. Ставлення населення і політичних партій до політики П. Скоропадського. Опозиційний рух проти уряду П. Скоропадського. Повстання проти гетьманського режиму. Встановлення влади Директорії. Внутрішня і зовнішня політика Директорії. Боротьба за національне відродження в західноукраїнських землях. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.. Українсько-польська війна. Створення Української Галицької Армії. Возз'єднання УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. та його значення. Загарбання Галичини Польщею. Боротьба більшовиків  проти Директорії.

Відновлення радянської влади в Україні наприкінці 1918 - на початку 1919 р. Економіка України в умовах НЕПу. Відродження ринкових відносин. Політика «українізації» та її наслідки.  Форсування колективізації та індустріалізації в Українській РСР та їх наслідки. Голодомор 1932-1933 рр. причини і наслідки. Соціально-економічний і культурний розвиток УРСР у міжвоєнний період. Сталінський терор в УРСР. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель в умовах польської окупації. Боротьба українських політичних партій проти польської окупації. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР. Початок  Другої світової війни і Україна. Окупація українських земель фашистською Німеччиною. Спроба ОУН відродження Української держави. «Акт 30 червня 1941 року» та його наслідки. Партизанська боротьба в Україні. Створення УПА. Боротьба ОУН і УПА на три фронти. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Вклад українського народу в перемогу над фашизмом. Відбудова народного господарства України у післявоєнний період. Причини і наслідки голоду 1946-1947 рр. Соціально-політичне життя республіки в 40-50-х рр. Соціально-економічні і політичні процеси в західних областях. Збройний опір ОУН-УПА радянській владі,. Ліквідація УГКЦ та її наслідки.     Демократичні процеси в Україні після смерті Сталіна. Духовне відродження в Україні у часи «хрущовської відлиги». Адміністративно-економічні реформи 60-х років. Розвиток  сільського господарства та промисловості в 60-80-х рр.. Стан українського духовного відродження в 60-80-х рр.. Наука, освіта, культура і церква у 60-80-х рр.. Дисидентський рух 60-70-х рр. Демократизація суспільно-політичного життя в другій половині 80-х рр. Активізація творчості народних мас. Виникнення і діяльність Народного Руху України, нових громадсько-політичних організацій і партій. Розпад СРСР, утворення СНД.

Прийняття Декларації про державний суверенітет та Акту про незалежність України. Боротьба за утвердження політичної й економічної незалежності України. Воєнно-політичні та правоохоронні аспекти розбудови незалежної України. Політичний плюралізм в Україні. Визнання світом України як самостійної держави. України. Взаємодія України з державами СНД та світовим співтовариством. Реформи в політичній, економічній та культурній сферах життя. Участь України у миротворчих процесах. Суспільно-політичне і культурне життя української діаспори. Зв'язки діаспори і незалежної України.

 

Розділ  № 4Україна в умовах радянської дійсності: 1917-1941 рр.

Проголошення радянської влади в Україні наприкінці 1917 р. та її розвиток у подальші роки. України в умовах  громадянської війни. Розвиток економіки (НЕП). Політика «українізації» та її наслідки.  Форсування колективізації та індустріалізації в Українській РСР. Голодомор 1932-1933 рр. його причини і наслідки. Сталінський терор в УРСР. Пакт Молотова-Ріббентропа. Початок Другої світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до складу СРСР-УРСР.

 

Розділ № 5. Україна в умовах Другої світової війни та повоєнний період

Радянсько-німецькі відносини напередодні війни. Процеси радянізації на західноукраїнських землях. Початок  німецько-радянської війни. Окупація українських земель фашистською Німеччиною. Спроба ОУН відродження Української держави. «Акт 30 червня 1941 року» та його наслідки. Партизанська боротьба в Україні. Створення УПА. Боротьба ОУН і УПА на три фронти. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Вклад українського народу в перемогу над фашизмом.

 

Розділ № 6. Україна в умовах державної незалежності

 

Демократичні процеси наприкінці 80-х рр. Виникнення і діяльність Народного Руху України, нових громадсько-політичних організацій і партій. Прийняття Верховною Радою УРСР «Декларації про державний суверенітет».  Путч 19 серпня 1991 р. та його наслідки. Проголошення Акту про незалежність України. Заходи уряду по утвердженню політичної та економічної стабільності України. Зовнішня і внутрішня політика України. Воєнно-політичні та правоохоронні аспекти розбудови незалежної України. Політичний плюралізм в Україні. Взаємодія України з державами СНД та світовим співтовариством. Реформи в політичній, економічній та культурній сферах життя. Участь України у миротворчих процесах. «Помаранчева революція» 2004 р.: причини, наслідки, уроки. Суспільно-політичне і культурне життя української діаспори. Зв'язки діаспори і незалежної України.

 

ОСНОВНА НОРМАТИВНА ТА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція (Основний Закон) України. - К., 1996. Розділ І.

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня   1990 р.

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.

Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р.

Закон України «Про вищу школу» від 17 січня 2002 р.

Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989 р.

Кучма Л. Д. Україна - не Росія. - К., 2003.

Бойко О. Д. Історія України. - К., 1999, 2004.

Борисенко В. Й. Курс української історії з найдавніших часів до ХХ століття. - К., 1998, 2002.

Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т. - К., 1991-1998.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. - К., 1991.

Ґудзь В. В. Історія України. - К., 2003.

Давня історія України: В 2 т. - К., 1994-1995.

Дорошенко Д. І. Нарис історії України: В 2 т. - К., 1991.

Історія України. Нове бачення: В 2 т. - К., 1996.

Історія України. Курс лекцій. - К., 1992.

Історія України. / За заг. ред..В. Смолія.-  К., 1997.

Історія України. / За заг. ред.. Ю. Зайцева.  - Львів, 1996.

Кормич Л. І., Багацький В. В. Історія України від найдавніших  часів і до ХХІ ст. - Харків, 2002.

Лановик Б., та ін. Історія України. - К., 2000.

Лисяк-Рудницький І. Нарис історії нової України. - Львів, 1991.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. -К., 1994.

Полянська-Василенко Н. Історія України: В 2-х т. - К., 1992..

Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991.

Хрестоматія з історії України. - К., 1993.

Літопис руський. - К., 1989.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Андрухів І. О. Релігійне життя на Прикарпаття: 1944 - 1990 рр. - Івано-Франківськ, 2004.

Андрухів І. О., Француз А. Й. Станіславщина: двадцять буремних літ (1939-1959).Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. - Рівне - Івано-Франківськ, 2001.

Андрухів І. О. «Адвокатська доба» національного відродження в Галичині// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 1999. - № 4. - С. 166-180.

Андрухів І., Арсенич П. Українські правники у національному відродженні Галичини: 1848-1939 рр. - Івано-Франківськ, 1996.

Андрухів І. О. Більшовицькі репресії на теренах Західної України 1939-1941 рр. // Розбудова держави. - К., 1995, № 12.

Андрухів І. О. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл»Ю «Січ», «Пласт», «Луг». - Івано-Франківськ, 1992.

Андрухів І. О. «Вороги народу»: причини, методи і наслідки сталінських репресій на Східній Україні в 20-30-х та на західноукраїнських землях у 1939-1941 роках. - Івано-Франківськ, 1990.

Андрухів І. О. Проблеми національно-культурного відродження України. - Івано-Франківськ, 1990.

Андрухів І. Іван Мазепа - гетьман України. - Івано-Франківськ, 1990.

Археологія та стародавня історія України. Курс лекцій. - К, 1992.

Баран В.Д. Давні слов'яни. - К, 1998.

Баран В. Д., Козак Д. Н., Терпиловський Р. В. Походження слов'ян. - К., 1991.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. У 2-х кн.. Кн.. 1. - К., 1994.

Брайчевський М. Приєднання чи возз'єднання? // Україна. - 1991, № 16-17.

Даниленко В.М. та ін. Сталінізм на Україні в 20-30-ті роки. - К., 1991.

Верстюк В. Ф. Українська революція: доба Центральної Ради // Український історичний журнал (далі - УІЖ). - 1995, № 4-5.

Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990. - 4.1-3.

Гуслистий К.   Нариси з історії України. - Вип.2. Україна під литовським пануванням і загарбання її Польщею (з XIVст. до 1569 р.). - К., 1989.

Гурій О.  Українська козацька держава в другій половиніXVII- XVIII ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

Гуржій І.  Україна в системі всеросійського ринку 60-90-х рр. XIX ст. - К, 1968.

Гуслистий К. Коліївшина: історичні нариси. - К., 1947.

До угоди про створення СНД. Застереження Верховної Ради України // Голос України. - 1991, 14 грудня.

Драч І. Україна і світове співтовариство. Доповідь на ІІ Всесвітньому форумі українців // Літературна Україна. - 1997, 28 серпня.

Думін О.   Історія легіону Українських  Січових  Стрільців. 1914-1918. // Дзвін. - Львів,  1991, № 9-11.

Жулинський М. Силою, волею, словом народу. // Голос України. -1993, 23 січня

Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. - К., 1997.

Історія України: Соціально-політичні аспекти. - К, 1994.

Карпенко О. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція в західноукраїнських землях // УІЖ. - 1993, № 1.

Кулініч І.М. Україна в загарбницьких планах німецького імперіалізму (1900-1914). -К., 1963.

Кульчицький С. Новітня історія України. // УІЖ. - 1991, № 10.

Кульчицький С. Між двома війнами (1921-1941). // УІЖ. -  1991, № 8-9.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя. - К. 1997.

Кугутяк  М. Галичина: сторінки історії. - Івано-Франківськ, 1993.

Курносов Ю. Соціально-економічне та політичне життя УРСР (середина 60-х - початок 80-х років) // УІЖ. - 1990, № 6.

Курносов Ю. С. Проблеми перебудови в Українській РСР. // УІЖ. - 1990, № 7.

Книш 3. Становлення ОУН. - К., 1994.

Литвин М. , Науменко К. Історія ЗУНР. - Львів, 1997.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. - Львів, 1998.

Литвин М.Р., Науменко К.Е. Історія галицького стрілецтва. - Львів, 1990.

Мовчан О.М. Голод 1921 -1923 рр. на Україні // УІЖ. - 1990, № 10-12.

Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942-1952. -Львів, 1992.

Олійник О. Ще раз про причини ліквідації Запорозької Січі // УІЖ. - 1992, № 2.

ОУН: минуле і майбутнє. 3б. статей, - К., 1993.

Павленко Ю.В. Передісторія давніх Русів у світовому контексті. - К., 1994.

Петров В. Походження українського народу. - К., 1992.

Пирожков С. І. Демографічні втрати Української РСР у 30-ті роки. // УІЖ. - 1990, №10-12.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. - К. 1993.

Ричка В.М. Про еволюцію назви «Русь» в етнополітичній історії України// УІЖ. - 1991, № 2.

Романчук О. Ультиматум. - К, 1990.

Рубльов О.., Черченко Ю. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції  (20-40 роки). // УІЖ. - 1991, № 1 -6.

 «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культура України. - К., 1997.

Сергійчук В.І. Армія Богдана Хмельницького. - К., 1996.

Січинський В. Чужинціпро Україну. - К., 1992.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. - К., 1994.

Смолій В., Степанков В. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть// УІЖ. -  1998, № 1.

Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 р.р.).-К., 1999.

Стороженко І. С. Збройні сили України від останньої третини XVII ст.. до кінця  XVIII ст.. // УІЖ. - 1998, № 1.

Ступарик Б. М. Національна школа: витоки, становлення. - К., 1998.

Ступарик Б. М., Моцак В. Д. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772-1939). - Івано-Франківськ, 1995.

Тищик Б., Вівчаренко О. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923 рр.). - Коломия, 1993.

Толочко П. П. Київська Русь. - К., 1995.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. - К, 1996, 1997, -Т.1-2.

Українські політичні партії кінця XIX - початку XX ст. Програмові і довідкові матеріали. (Упорядники В.Ф.Шевченко та ін.). - К., 1993.

Україна багатопартійна: Програмові документи нових партій. - К., 1991.

Чухліб Т. В. Переяславська угода 1654 р. у контексті міжнародного утвердження ранньомодерної Української держави: причини, укладення, наслідки // УІЖ. -

2003,  №№ 2-4.

Шевченко В.Ф. Центральна Рада і відновлення державності нашого народу. // Науковий вісник НАВС України. - 1997, № 2.

Шелест П.Ю. Щербицький і українська мова // Літературна Україна. -  1990, 23 серпня.

Щербак В. Джерела формування українського козацтва // УІЖ - 1994, № 2-3.

Щербак В. О. Запорізька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини      XVII ст.. // УІЖ. - 1995, № 5.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. В 3-х т. - К., 1990.

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Уважно прочитуйте текст. Звертайте увагу на важливі дати, події, проблеми, явища, причинно-наслідкові зв'язки, терміни. Читаючи текст, робіть помітки у конспекті, що дасть змогу згодом відтворити прочитаний матеріал.

Зокрема, можна вести:

1)    текстуальний конспект (послідовна дослівна виписка ідей та думок прочитаного у формі цитат);

2)    вільний конспект (виклад своїми словами найбільш основних положень прочитаного);

3)    тематичний конспект (опрацювання прочитаного по окремих темах);

4)    комбінований конспект (ведення виписок та самостійний коментар прочитаного).

При веденні комбінованого конспекту (конспект-коментар) необхідно поруч із виписками з джерела давати свій коментар проблеми. Для цього конспект умовно ділиться на дві половини: зліва записуються основні ідеї виписані з опрацьованих джерел, а з правого боку -  власний коментар до них.

При конспектуванні джерел:

1) виписуйте основні ідеї, висновки та найбільш важливі положення твору, які виражають позицію (суть учення автора), розкривають тему;

2) обов'язково вказуйте сторінку з якої виписали цитату;

3) підкреслюйте важливі  моменти, думки та категорії, або ж окремо виділяйте їх на полях  конспекту чи кольоровими олівцями (фломастерами);

4) структуруйте матеріал у конспекті відповідно до питань семінарського заняття, позначаючи на полях номер питання;

5) не опрацьовуйте два і більше джерел одночасно;

6) намагайтеся вловити основну ідею, що сприяє системному осмисленню твору;

7) використовуйте предметний та іменний покажчики, які знаходяться у кінці джерела, що допоможе зорієнтуватися в основних поняттях та категоріях, а також іменах, що зустрічаються у тексті;

8) систематизуйте матеріал, що дасть можливість побачити чи достатньо є інформації для висвітлення проблеми;

9) виписуйте вихідні дані книги чи статті, вказуючи прізвище автора, місце видання, видавництво, рік видання та загальний обсяг сторінок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

1.  Предмет і значення курсу «Історія України».

2.   Джерела вивчення історії України.

3.   Допоміжні історичні дисципліни.

4.   Основні концепції періодизації української історії.

5.   Концепції  походження (етногенезу) слов'ян.

6.   Походження назви «Русь»,«Україна».

7.   Розселення, заняття та суспільно-політичний лад східних слов'ян.

8.   Виникнення військово-племінних союзів у східних слов'ян.

9.   Соціально-економічні і політичні передумови утворення Київської Русі.

10.                        Перші київські князі та їхній вклад у розвиток Давньоруської держави.

11.                        Київська Русь за князювання Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

12.                        Значення Київської Русі в історії українського народу.

13.                        Причини і наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.

14.                        Культура Київської Русі.

15.                        Утворення та розвиток Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла.

16.                        Поневолення українських земель монголо-татарськими завойовниками.

17.                        Галицько-Волинська держава - спадкоємиця Київської  Русі.

18.                        Значення Галицько-Волинське князівство в історії українського народу.

19.                        Перехід українських земель до складу Великого князівства Литовського та Польщі.

20.                         Ліквідація монголо-татарського іга на українських землях.

21.                        Політичне, економічне та культурне життя українського народу в складі Речі Посполитої

22.                        Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського.

23.                        Люблінська унія та їх наслідки для України.

24.                        Берестейська церковна унія та її значення і наслідки для України.

25.                        Виникнення і діяльність церковних братств.

26.                        Причини і джерела виникнення козацтва.

27.                        Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі.

28.                        Козацька армія: військова стратегія і тактика.

29.                        Причини і початок національно-визвольної війни українського народу проти Польщі 1648-1654 рр.

30.                        Найважливіші етапи визвольної війни 1648-1654 рр.

31.                        Переяславська Рада 1654 р. та її наслідки для України.

32.  Б. Хмельницький - організатор і керівник національно-визвольної боротьби

33.  Б. Хмельницький  - державний діяч і полководець

34.  Б. Хмельницький у пам'яті українського народу

35.  Україна  після смерті Б.Хмельницького. Боротьба за  збереження незалежності.

36.  Гетьман Іван Виговський та його Гадяцька угода.

37. Велика Руїна після смерті Б. Хмельницького та її наслідки для України.

38. Поділ України між Польщею і Московією в другій половині XVII ст.

39.  Гетьман Іван Мазепа: його роль і місце в історії України.

40.  Пилип Орлик та його конституція.

41.   Ліквідація Запорізької Січі та автономності Козацької держави наприкінці XVIII ст.

42.  Гайдамацький рух та Коліївщина: причини і наслідки.

43.  Поділи Польщі наприкінці XVIII ст. та їх наслідки для України.

44.   Становище Галичини у  складі Австро-Угорщини наприкінці XVIII - початку XIX ст.

45.  Реформи австро-угорського уряду першої половини ХІХ ст. та їх наслідки для Галичини.

46.  Український суспільно-політичний рух у Галичині першої половини XIX ст.  «Руська трій­ця».

47.  Боротьба за національно-культурну автономію Східної Галичини в другій половині XIX ст.

48.   Народовці і москвофіли, їх діяльність і взаємовідносини в Галичині наприкінці XIX ст.

49.  Виникнення та діяльність українських політичних партій і громадських організацій в Галичині.

50.  Стан освіти і культури в Галичині наприкінці ХІХ ст.

51.  Імперська політика російського самодержавства в Україні в другій половині XIX ст.

52.   Духовне відродження на Наддніпрянській Україні  в першій половині ХІХ ст. І. Котляревський.

53.  Кирило-Мефодіївське   братство: мета і завдання

54.  Роль і місце Т. Шевченка в історії України.

55.  Громадівський рух 60-70-х рр.. ХІХ ст. В. Антонович, М. Драгоманов, С. Подолинський.

56.  Скасування кріпацтва в Російській імперії. Реформи 60-80-х рр.. XIX ст.

57.   Революційні події в Україні 1905-1907 рр. та її наслідки.

58.   Початок Першої світової війни. Україна в планах воюючих країн.

59.  «Весна народів» 1848 р. в Австрійській імперії та її наслідки для Галичини

60.   Ставлення українських політичних партій Галичини до Першої світової війни.

61.  Утворення Головної Української Ради, Бойової Управи та легіону Українських січових стрільців.

62.  Основні етапи воєнних дій на теренах Галичини  в 1914-1918 рр.

63.   Утворення Української Центральної Ради та її діяльність.

64.   Проголошення Української Народної Республіки та її розвиток.

65.   Утворення радянської форми української державності на Наддніпрянщині.

66.   Берестейський мирний договір УНР з Четверним союзом та його наслідки для України.

67.  Україна за гетьманування Павла Скоропадського (травень - грудень 1918 р.)

68.  Державотворчі процеси в Україні за Директорії.

69.  Діяльність Західноукраїнської Народної Республіки.

70.   Українсько-польська війна 1918-1919 рр.

71.  Возз'єднання (злука) УНР і ЗУНР та її значення.

72.  Встановлення радянської форми влади в Україні.

73.  Ризький мирний договір 1921 р. та його наслідки для Галичини.

74.  Економіка України в умовах НЕПу. Відродження ринкових відносин.

75.  Політика "українізації" в другій половині 20-х рр.. ХХ ст. в УРСР.

76.  Колективізація та індустріалізація в УРСР та їх наслідки.

77.  Соціально-економічне та політичне становище Галичини у складі Польщі в міжвоєнну добу.

78.  Входження західноукраїнських земель до складу УРСР.

79.  Початок Другої світової війни і Україна. Окупація українських земель.

80.  Червоний партизанський рух в Україні в 1941-1944 рр.

81.  Діяльність ОУН-УПА у роки Другої світової війни.

82.  Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Вклад українського народу в перемогу над фашизмом.

83.  Відбудова народного господарства УРСР у післявоєнний період.

84.  Боротьба ОУН-УПА в західних областях УРСР в другій половині 40 - 50-х рр. ХХ ст..

85.  Голод 1946-1947 рр. в УРСР, його причини й наслідки.

86.  Розвиток народного господарства УРСР в 40-50-х рр. ХХ ст..

87.  Демократичні процеси в Україні після смерті Сталіна.  «Хрущовська відлига».

88.   Соціалістичні процеси в УРСР в умовах загострення економічних проблем (60-70-ті рр. ХХ ст.).

89.  Освіта, наука,  культура і церква в УРСР  у 60-70-х рр. ХХ ст.

90.  Дисидентський рух в УРСР у 60-70-х рр. ХХ ст.

91.   Демократизація суспільно-політичного життя в другій половині 80-х рр.  ХХ ст..

92.  Виникнення і діяльність Народного Руху України за перебудову.

93.  Легалізація та діяльність УГКЦ і УАПЦ наприкінці 80-х рр. ХХ ст..

94.  Прийняття   Декларації   про   державний   суверенітет   та   Акту   про незалежність України.

95.  Утвердження політичної та економічної незалежності України на початку 90-х рр.. ХХ ст..

96.  Військово-політичні   та   правоохоронні   аспекти   розбудови   незалежної України.

97.  Зовнішня і внутрішня політика незалежної Української держави.

98.  Взаємовідносини України з державами СНД та світовим співтовариством.

99.  Українська мова і духовність в умовах незалежної Української держави.

100.                       Зв'язки української діаспори з незалежною Україною.

 

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань