Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Навчальні дисципліни кафедри адміністративного права та адміністративного процесу і адміністративної діяльності ОВС

Зберегти у PDF Зберегти у PDF


„Адміністративне право" - Модуль „Адміністративна відповідальність"

Вивчається у трьох семестрах. Охоплює чотири змістові модулі. Це одна із профілюючих дисциплін у навчальних закладах юридичного спрямування. Метою курсу є формування у курсантів знань щодо державного управління у різних сферах, його співвідношення із адміністративною відповідальністю. За результатами вивчення курсу курсанти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття і види суб’єктів у державному управлінні, методи адміністративного права, правові підстави та порядок застосування адміністративно-запобіжних заходів, особливості відповідальності за різні види правопорушень тощо. Вміти: застосовувати норми права та правильно кваліфікувати вчинені протиправні діяння тощо.

„Тактико-спеціальна підготовка"

Вивчається в рамках статуту ППСМ на першому курсі в одному семестрі, охоплює один змістовий модуль. Метою є формування у курсантів знань щодо правової основи та моделі дій в екстремальних ситуаціях різноманітного характеру та під час спеціальних операцій. За результатами вивчення матеріалу першого курсу курсанти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття і види спеціальних операцій, організацію і тактику дій нарядів ППСМ, тактику дій працівника міліції за різних умов ускладнення оперативної обстановки. Вміти: виконувати оперативно-службові завдана під час дій у складі різних груп та нарядів, збирати та аналізувати показники оперативної обстановки, застосовувати спеціальні засоби тощо. На матеріал для другого та четвертого курсів поширюється режим таємності.

„Адміністративна діяльність ОВС"

Вивчається у двох семестрах та охоплює три змістові модулі. Це одна із базових дисциплін за напрямком підготовки „Громадська безпека". Метою курсу освоєння курсантами комплексу теоретичних положень та практичних навичок у сфері здійснення адміністративної діяльності ОВС. За результатами вивчення курсу курсанти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття і види адміністративної діяльності ОВС, форми та методи адміністративної діяльності, порядок проходження служби в ОВС, поняття нагляду і контролю тощо. Вміти: аналізувати форми адміністративної діяльності, застосовувати заходи адміністративного примусу, формувати матеріали за конкретні порушення адміністративного законодавства тощо.

„Адміністративне право"

Вивчається студентами на другому курсі та є однією із провідних дисциплін на шляху в оволодінні фахом юриста. Метою є формування у студентів уявлення про принципи законності, невідворотності покарання за вчинене правопорушення. За результатами вивчення студенти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття і види адміністративно-правових норм та адміністративно-правових відносин, поняття та форми методів адміністративного права тощо. Вміти: вірно кваліфікувати протиправні діяння та застосовувати адміністративні норми у вирішенні практичних ситуацій.

„Організація охорони фізичних та юридичних осіб"

Вивчається курсантами на четвертому курсі та є складовою спеціальних дисциплін, які характерні для ВНЗ системи МВС. Метою курсу є привиття курсантам теоретичних знань і практичних вмінь, на основі вже вивчених дисциплін, щодо організації та забезпечення охорони фізичних та юридичних осіб як в рамках порушеної кримінальної справи так і на договірних засадах. За результатами вивчення курсу курсанти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття і види підрозділів, що забезпечують безпеку фізичних осіб та охорону юридичних тощо. Вміти: вирішити практичні ситуації щодо необхідності та доцільності особистої охорони фізичних осіб, тактику охорони, вміти забезпечувати безпеку учасників кримінального судочинства.

„Діяльність міліції громадської безпеки"

Вивчається на третьому та четвертому курсі курсантами. Метою є оволодіння курсантами спеціалізації „Громадська безпека" знаннями щодо основ та тактики діяльності підрозділів громадської безпеки системи МВС України. За результатами вивчення дисципліни курсанти повинні знати:  предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття, систему та структуру міліції громадської безпеки, функціональні обов’язки служб і підрозділів, порядок взаємодії з іншими службами ОВС. Вміти: виконувати конкретні обов’язки працівника служби або підрозділу, які входять в блок громадської безпеки, застосовувати законодавство по вирішенню конкретних завдань, оформляти матеріали профілактичних обліків тощо.

„Юридичне документоведення"

Вивчається на четвертому курсі курсантами та передбачає оволодіння ними поняттями організації документообігу в системі МВС. Зокрема метою курсу є набуття курсантам вмінь і навичок роботи з різного роду документами, що стосуються практичної діяльності ОВС (організаційно-розпорядча, кадрова діяльність тощо). За результатами вивчення курсу курсанти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття документу та його види, мовно-стилістичні вимоги до викладу матеріалу документу та правила оформлення. Вміти: правильно розташовувати реквізити документів, послідовно і логічно у них викладати інформацію, систематизувати та зберігати документи.

„Управління правоохоронними органами" Вивчається курсантами на четвертому курсі та входить у комплекс фундаментальних дисциплін з основ менеджменту. Ефективність діяльності правоохоронних органів значною мірою залежить від організації системи управління ними. Вдосконалення організації системи управління в органах внутрішніх справ сьогодні є особливо актуальним. Адже оперативно-службова діяльність особового складу правоохоронних органів перебуває у прямій залежності від вмілого керівництва. Діяльність керівника - це матеріалізований вираз управлінських рішень та організаційних заходів. За результатами вивчення курсу курсанти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття принципів та методів управління правоохоронними органами, адміністративно-юрисдикційні повноваження ОВС, значення наукової організації праці. Вміти: планувати та прогнозувати роботу у правоохоронних органах, аналізувати конкретні правові ситуації та давати їм вірну оцінку, організовувати по приходу на місця взаємодію та координацію тощо.

„Державне управління у сфері соціального забезпечення"

Вивчається у одному семестрі та охоплює два змістові модулі. Адміністративно-правове законодавство у сфері соціального захисту населення порівняно із законодавством інших галузей права є найбільш нестабільним. Разом з тим, соціальне забезпечення та захист громадян України є одним із важливих напрямків діяльності держави та її органів. За результатами вивчення курсу курсанти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття та систему органів соціального захисту населення, структуру і дію чинного адміністративного законодавства в сфері соціального захисту населення, джерела та основні види соціального захисту та соціального забезпечення. Вміти: правильно застосовувати нормативні документи у сфері соціального захисту, складати адміністративно-правові документи у цій сфері, відстоювати власні соціальні права та соціальні права громадян.

„Основи адміністративного права та процесу"

Вивчається студентами у другому семестрі на першому курсі і охоплює два змістові модулі та є однією із провідних дисциплін на шляху в оволодінні фахом юриста. Метою є формування у студентів уявлення про принципи законності, невідворотності покарання за вчинене правопорушення. За результатами вивчення студенти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття адміністративно-правових норм і відносин, порядок притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності. Вміти: правильно кваліфікувати протиправну діяльність та формувати процесуальні документи для притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

„Адміністративний процес"

Вивчається у другому семестрі курсантами другого курсу та охоплює два змістові модулі та є однією із провідних дисциплін на шляху в оволодінні фахом юриста. Метою є формування у студентів уявлення про принципи законності та шляхи його дотримання у адміністративно-процесуальному законодавстві, невідворотності покарання за вчинене правопорушення. За результатами вивчення студенти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття адміністративного процесу, порядок притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності. Вміти: правильно кваліфікувати протиправну діяльність та формувати процесуальні документи для притягнення порушників до адміністративної відповідальності, застосовувати заходи процесуального припинення та примусу.

„Організація охорони громадського порядку"

Вивчається курсантами на третьому курсі та є складовою частиною організації діяльності підрозділів громадської безпеки. Включає в себе елементи окремих тем ТСП. Навчальна дисципліна передбачає опанування певними термінами та поняттями в галузі охорони громадського порядку, вивчення сутності, форм та методів його забезпечення. За результатами вивчення студенти повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття громадського порядку та громадської безпеки, правопорядку, надзвичайних умов, групових порушень громадського порядку та масових безпорядків. Форми, сили, засоби та способи забезпечення ОГП. Вміти: застосовувати адміністративне законодавство в сфері ОГП, вірно готувати відповідні плани і схема та дислокувати особовий склад при цьому неухильно дотримуватися принципу законності.

„Основи міграційного права"

Вивчається слухачами на третьому курсі та передбачає оволодіння поняттями міграційних процесів, так як міграційні норми містяться в різних джерелах - то слід проаналізувати цілу низку законів та підзаконних нормативно-правових актів. За результатами вивчення слухачі повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття міграції, принципи та методи роботи ОВС у цій сфері, адміністративно-юрисдикційні повноваження служб та підрозділів ОВС у цій сфері. Вміти: формувати ґрунтовні об’єктивні знання про міграційні процеси та їх значення. Застосовувати конкретні норми чинного законодавства до порушників у цій сфері.

„Адміністративно-деліктне право"

Вивчається слухачами на третьому курсі та передбачає оволодіння поняттями щодо юридичного складу правопорушення. Системи та структури адміністративних стягнень. За результатами вивчення слухачі повинні знати: предмет і систему курсу, нормативно-правове забезпечення, поняття делікту та його складових елементів, правильно застосовувати норми чинного КУпАП та кваліфікувати адміністративні правопорушення.

„Організація роботи ДІМ та звязок із громадськістю"

Рівень впливу органів місцевої влади на криміногенну ситуацію, як правило, залишається у сфері координаційно-забезпечуючої діяльності. Спробу змінити цю тенденцію було здійснено шляхом визначення та удосконалення статусу місцевої міліції. Однак, незважаючи на прогресивний характер правового закріплення положення місцевої міліції (насамперед конкретизація її системи; визначення порядку призначення на посаду відповідальних працівників цього органу (керівників, дільничних інспекторів тощо); впровадження тези про звітність міліції відповідній раді депутатів), фактор відсутності механізму її фінансування призвів до ліквідації цього підрозділу в червні 2008 р., а виконання її функцій тепер виконують підрозділи міліції громадської безпеки.

З іншого боку, опосередкованість функціонування підрозділів міліції специфікою того чи іншого населеного пункту та залежність від системи владних зв’язків, що склалися, вимагає вирішення низки проблем, пов’язаних з налагодженням взаємодії ОВС з місцевими органами влади та громадськістю.

Виконання цього завдання передбачає формування у дільничних інспекторів  міліції комплексу знань, вмінь та навичок, спрямованих на опанування ними особливостей правового регулювання, форм та методів взаємодії з  громадськими формуваннями, засобами масової інформації у сфері охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

Для формування відповідно комплексу знань, вмінь та навичок у курсантів останнього року навчання, разом із навчальною дисципліною ««Організація служби дільничних інспекторів міліції» передбачено викладання модулю «Зв’язок з громадськістю»

Вивчення цього модулю спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України (Наказ МВС України №301 від 24 березня 2006 р.) та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта, при якому він повинен:

а) знати правову основу організації діяльності міліції громадської безпеки щодо взаємодії з об’єднаннями громадян; форми та методи спільного виконання завдань щодо охорони громадського порядку;

б) вільно орієнтуватися у чинному законодавстві України, що регламентує діяльність підрозділів міліції громадської безпеки з об’єднаннями громадян;

в) застосовувати положення законодавства України та відомчих нормативних актів при виконанні професійних обов’язків у цій сфері;

г) вміти приймати рішення та діяти у типових і нестандартних ситуаціях, що виникають під час взаємодії, складати необхідні документи, спілкуватися з громадянами, які залучаються до виконання завдань з охорони громадського порядку.

„Організація роботи ДІМ із протидії насильству у сімї та документування правопорушень у цій сфері"

Цей спецкурс відноситься до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (на вибір навчального закладу).

Мета курсу - вироблення у курсантів розуміння основних понять, таких як насилля, його детермінанти, основні форми та види, причини та умови вчинення його на сімейному ґрунті, способи подолання та профілактики.

Предмет дисципліни - врегульовані нормами адміністративного права внутрішньоорганізаційні та зовнішні суспільні відносини, що виникають у діяльності органів внутрішніх справ під час виконання ними завдань із протидії насильству у будь-яких його формах, а також документування та припинення виявлених правопорушень.

„Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки"

Ця дисципліна відноситься до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, що визначаються за вибором навчального закладу.

Предметом дисципліни є врегульовані нормами адміністративно-деліктного права сукупність суспільних відносин, що виникають в процесі діяльності органів внутрішніх справ щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення та розгляду скарг громадян.

Складовими мети цієї навчальної дисципліни є:

-       освітня (навчальна) - сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх справ, здатного на достатньому рівні репрезентувати органи внутрішніх справ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові знання курсантів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, умінь; за­стосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;

-       виховна - формувати ціннісні орієнтири курсантів від­повідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, по­ваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української дер­жави; формувати в майбутніх працівників міліції високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.

Вивчення дисципліни спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України (Наказ МВС України №301 від 24 березня 2006 р.) та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта, при якому він повинен знати:

1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулюють адміністративно-юрисдикційну діяльність міліції громадської безпеки; завдання, функції, її місце серед інших підрозділів органів внутрішніх справ щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення; особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення; порядку розгляду та вирішення справ про адміністративні проступки підвідомчі міліції громадської безпеки; порядку розгляду та вирішення справ скарг громадян підрозділами міліції громадської безпеки;

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають під час діяльності органів внутрішніх справ щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення та розгляду скарг громадян; тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері охорони громадського порядку та безпеки, а також напрями удосконалення процесуального порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності;

3) на практично-творчому рівні: особливості процесуального статусу міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення; особливості процедури розгляду справ про адміністративні правопорушення, підвідомчих міліції громадської безпеки; застосування заходів забезпечення провадження в такій категорії справ; особливості провадження по розгляду та вирішення скарг громадян;

 

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань