Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Навчальні дисципліни кафедри організації та контролю за безпекою дорожнього руху

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

 

Навчальна дисципліна:

Автомобільна електроніка

Предмет:

Принципи функціонування автомобільних електронних пристроїв.

Мета:

Вивчення фізичних принципів роботи, побудови і функціональних особливостей електронних приладів, які застосовуються в різних системах і агрегатах автомобіля.

Назва блоків змістових модулів:

Електронні системи управління двигуном, ходовою частиною та обладнанням салону і кузова автомобіля. Датчики електронних систем. Засоби відображення інформації. Системи електронної діагностики автомобіля.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (16 - лекц., 32 - практ., 60 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Автоматизовані системи управління дорожнім рухом

(АСУДР)

Предмет:

Технічні засоби і режими функціонування автоматизованих систем управління дорожнім рухом.

Мета:

Формування системних теоретичних знань і розуміння концептуальних основ проектування автоматизованих систем управління дорожнім рухом.

Назва блоків змістових модулів:

Класифікація технічних засобів та структура АСУДР. Апаратура визначення параметрів транспортного потоку та передачі даних. Рівні впровадження АСУДР. Розрахунок режимів світлофорного регулювання. 

Кількість годин / кредитів ECTS

90 (16 - лекц., 32 - практ., 42 - сам.роб.)

2.5

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Будова та основи технічного обслуговування автомобіля

Предмет:

Будова, розміщення, принцип дії агрегатів, систем і механізмів автомобіля.  

Мета:

Вивчення загальної будови, принципу дії агрегатів, механізмів і систем автомобіля та правил їх технічної експлуатації та технічного обслуговування.

Назва блоків змістових модулів:

Загальна будова транспортних засобів. Двигун. Електрообладнання. Трансмісія, підвіска та механізми керування. Обладнання кузова і салону автомобіля. Технічне обслуговування та експлуатація транспортного засобу.

Кількість годин / кредитів ECTS

216 (32 - лекц., 64 - практ., 120 - сам.роб.)

6

Форма контролю:

Екзамен.

 

Навчальна дисципліна:

Вантажні перевезення

Предмет:

Процеси формування вантажних одиниць, транспортування вантажів з місць відправлення до місць споживання, а також процеси, що забезпечують їх виконання.  

Мета:

Формування наукових і професійних знань у сфері організації, планування, управління перевезеннями різних видів вантажів.

Назва блоків змістових модулів:

Транспортні характеристики вантажів. Тара та упаковка. Маркування вантажів. Заходи підвищення рівня збереження вантажів. Сумісність вантажів при зберіганні та транспортуванні. Вантажопотоки. Техніко-експлуатаційні показники і собівартість вантажних перевезень. Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при вантажних перевезеннях. Розробка графіків руху. Вимоги до перевезень конкретного виду вантажу. Вибір транспортних засобів при вантажних перевезеннях. Розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів. Контроль за виконанням вантажних перевезень. Планування забезпечення перевезень. Облік роботи вантажного транспорту.

Кількість годин / кредитів ECTS

162 (32 - лекц., 48 - практ., 82 - сам.роб.)

4,5

Форма контролю:

Курсова робота. Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Взаємодія видів транспорту

Предмет:

Завдання взаємодії різних видів транспорту по організації перевезень пасажирів і вантажів у змішаному сполученні.  

Мета:

Вивчення методів та набуття практичних навичок з питань вибору виду транспорту та розробки транспортно-техно-логічних схем доставки вантажів (пасажирів) у змішаному сполученні.

Назва блоків змістових модулів:

Організація взаємодії різних видів транспорту. Оцінка взаємодії транспортних мереж і вузлів. Організація технічної і технологічної взаємодії видів транспорту. Єдиний технологічний процес роботи різних видів транспорту.  Економічне, правове, інформаційне за без-печення перевезень у змішаному сполученні. Розробка транспортно-технологічного процесу доставки вантажів (пасажирів). Оперативне управління транспортним процесом.  Координація роботи різних видів транспорту. Контроль за технологічним процесом.

Кількість годин / кредитів ECTS

162 (28 - лекц., 42 - практ., 92 - сам.роб.)

4,5

Форма контролю:

Курсова робота. Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Вища математика

Предмет:

Властивості основних математичних структур (функцій, чисел, векторів, матриць, рівнянь, інтегралів, похідних, послідовностей, рядів), їх взаємозв'язок та застосування у техніці.

Мета:

Формування математичної складової наукового світогляду, засвоєння математичних методів і понять. Ознайомлення з математичними підходами абстрагування при побудові математичних моделей фізичних явищ та процесів.

Назва блоків змістових модулів:

Лінійна алгебра. Аналітична геометрія. Теорія границь. Диференційне числення функцій однієї змінної. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Теорія рядів. Диференційне та інтегральне числення функцій кількох змінних. Диференційні рівняння та їх системи.

Кількість годин / кредитів ECTS

324 (96 - лекц., 96 - практ., 132 - сам.роб.)

9

Форма контролю:

Залік, екзамен.

Навчальна дисципліна:

Дослідження операцій в транспортних системах

Предмет:

Системи організаційного управління, які складаються зі значного числа взаємодіючих між собою підрозділів, їх взаємозв'язки та застосування на транспорті.

Мета:

Кількісне обґрунтування рішень щодо управління організаціями з широким використанням математичних методів, побудова математичних моделей транспортних та економічних процесів, засвоєння відповідних понять, методів та вироблення навичок розв'язування практичних транспортних задач за допомогою програмних засобів.

Назва блоків змістових модулів:

Формалізація об'єкту дослідження в термінах математики. Задачі транспортного типу. Методи рішення задач лінійного програмування. Динамічне програмування. Цілочислове програмування. Мережеве планування та управління комплексами робіт. Теорія масового обслуговування. Моделювання системи масового обслуговування.

Кількість годин / кредитів ECTS

216 (32 - лекц., 64 - практ., 120 - сам. роб.)

6

Форма контролю:

Курсова робота. Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Економічна теорія

Предмет:

Дослідження поведінки суб'єктів у процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ в умовах обмежених ресурсів.

Мета:

Комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів щодо задоволення людських потреб, які невпинно зростають.

Назва блоків змістових модулів:

Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства. Теоретичні основи ринкової економіки. Основи макро-економічної теорії. Закономірності розвитку світового господарства.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (24 - лекц., 24 - семінар., 60 - сам. Роб.)

3

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Експлуатаційні властивості автодоріг

Предмет:

Основи теорії експлуатації автомобільних доріг та управління їх функціонуванням; оцінка транспортно-експлутаційних показників і стану автомобільних доріг.

Мета:

Формування систематизованих теоретичних і практичних знань по експлуатації автодоріг та організації дорожнього руху. Ознайомлення з методами і способами утримання і ремонту доріг, оцінкою експлуатаційного стану доріг і ступенем його відповідності вимогам безпеки руху.

Назва блоків змістових модулів:

Основи теорії експлуатації автомобільних доріг. Моніторинг, діагностика і оцінка стану автомобільних доріг. Утримання автомобільних доріг. Ремонт автомобільних доріг. Організація експлуатації автомобільних доріг.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (14 - лекц., 42 - практ., 52 - сам.роб.)

3

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Ергономіка (спецкурс)

Предмет:

Трудова діяльність людини в ергономічні системі «людина - техніка - навколишнє середовище».

Мета:

Формування системних знань і практичних умінь щодо вирішення питань організації й оптимізації трудової діяльності людини в системі «людина - техніка - навколишнє середовище».

Назва блоків змістових модулів:

Проблема узгодження можливостей людини та техніки. Проектування діяльності людини в системі «людина - техніка - навколишнє середовище».

Кількість годин / кредитів ECTS

54 (18 - лекц., 18 - семінар., 18 - сам. роб.)

1,5

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Загальний курс транспорту

Предмет:

Властивості і характеристики різних видів транспорту, їх взаємодія, структура та зміст транспортних процесів.

Мета:

Накопичення відповідних знань, які забезпечують комплексну уяву про транспорт, його системність, значення і роль в сучасному суспільстві, економіці країни і задоволення потреб споживачів у перевезеннях.

Назва блоків змістових модулів:

Транспортна система країни та її регіонів. Характеристики шляхів сполучення, водних басейнів. Діяльність різних видів транспорту. Технології перевезень за видами транспорту. Перспективи розвитку різних видів транспорту.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (32 - лекц., 16 - практ., 60 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху

Предмет:

Комплекс теоретичних положень у сфері розвитку дорожньої інфраструктури та дорожнього господарства.

Мета:

Ознайомлення з класифікацією та систематизацією традиційних засобів передачі інформації учасникам дорожнього руху, розрахунок їх параметрів та оптимальних режимів використання.

Назва блоків змістових модулів:

Інформаційне навантаження на водія. Внутрішня та зовнішня інформативність. Проектування системи інформаційного забезпечення.

Кількість годин / кредитів ECTS

54 (14 - лекц., 14 - практ., 26 - сам. роб.)

1,5

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Комерційна діяльність на транспорті (спецкурс)

Предмет:

Принципи й методи економічних відносин на транспорті, спрямованої на одержання прибутку.

Мета:

Вивчення сутності й закономірностей раціональної організації комерційної роботи автотранспортного підприємства.

Назва блоків змістових модулів:

Основи комерційної роботи підприємства. Організація комерційної роботи автотранспортного підприємства. Визначення шляхів підвищення економічної ефективності

комерційної роботи.

Кількість годин / кредитів ECTS

54 (18 - лекц., 18 - семінар., 18 - сам. роб.)

1,5

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Контроль за технічним станом автомототранспортних засобів (АМТЗ)

Предмет:

Правові основи,  завдання та функції Державної автотехнічної інспекції (ДАТІ), як структурного підрозділу Державтоінспекції МВС України, щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (БДР).

Мета:

Вивчення організації роботи підрозділів ДАТІ ДАІ МВС України під час проведення контролю за технічним станом АМТЗ.

Назва блоків змістових модулів:

Державний контроль за технічним станом АМТЗ. Державний технічний огляд АМТЗ. Організація роботи працівників ДАІ під час проведення контролю за технічним станом транспортних засобів на лінії. Відповідальність посадових осіб підприємств та власників АМТЗ за порушення законодавства України про дорожній рух.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (24 - лекц., 24 - семінар., 12 - практ., 48 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Логістика

Предмет:

Процеси, що пов'язані з матеріальним потоком в межах логістичних систем.

Мета:

Формування системних знань і розуміння концептуальних основ управління матеріальними потоками, набуття навичок стосовно виконання логістичних операцій і функцій, придбання вмінь щодо організації логістичних систем.

Назва блоків змістових модулів:

Основні поняття логістики і вимоги до логістичних систем. Управління основними функціями логістики (управління якістю, закупками, запасами, розподілом товарів та сервісом). Організація системи складів. Вимоги до процесу перевезень в логістичній системі.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (32 - лекц., 16 - семінар., 60 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Методи і моделі регулювання дорожнього руху

Предмет:

Аналіз існуючих умов руху та принципи прогнозування основних характеристик транспортних потоків, проектування заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху, їх соціально-економічна, енергетична, екологічна та ергономічна оцінка.

Мета:

Формування необхідних навичок застосування отриманих знань до вирішення практичних завдань з організації дорожнього руху, системне вирішення транспортних проблем із врахуванням їх економічних, соціальних та математичних складових.

Назва блоків змістових модулів:

Транспортні дослідження та прогнозування. Теорія транс-портного потоку. Характеристики автомобільних доріг. Регулювання дорожнього руху. Оцінка ефективності функціонування транспортних систем.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (24 - лекц., 24 - практ., 60 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Міжнародні перевезення (спецкурс)

Предмет:

Функціонування системи міжнародних дорожніх перевезень (МДП).

Мета:

Формування системних знань і практичних умінь з організації міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

Назва блоків змістових модулів:

Міжнародні перевезення вантажів за системою МДП. Особливості міжнародних перевезень вантажів і пасажирів.

Кількість годин / кредитів ECTS

54 (18 - лекц., 18 - семінар., 18 - сам. роб.)

1,5

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Навігаційні системи автомобіля та транспортна геодезія (спецкурс)

Предмет:

Наукові положення з розробки та побудови транспортно-навігаційних геоінформаційних систем.

Мета:

Вивчення загальних принципів побудови й роботи глобальних супутникових навігаційних систем як одного з найбільш ефективних засобів транспортної геодезії.

Назва блоків змістових модулів:

Супутникова геодезія. Структура й функціонування супутникових радіонавігаційних систем. Вирішення прикладних навігаційних задач.

Кількість годин / кредитів ECTS

54 (18 - лекц., 18 - семінар., 18 - сам. роб.)

1,5

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Нагляд за дорожнім рухом

Предмет:

Правові основи, структура, завдання та функції підрозділів Державтоінспекції МВС України по нагляду за дорожнім рухом.

Мета:

Формування глибокого розуміння вирішення завдань,  пов'язаних з реалізацією функцій Державтонспекції МВС України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (БДР) та запобіганню дорожньо-транспортним пригодам (ДТП).

Назва блоків змістових модулів:

Організація роботи підрозділів ДАІ МВС України по забезпеченню БДР. Тактика дій працівників ДАІ з виявлення та припинення порушень ПДР, а також на місці скоєння ДТП. Нагляд ДАІ за проектуванням, будівництвом, реконструкцією та ремонтом вулиць і доріг. Участь ДАІ МВС України у державному контролі за охороною навколишнього середовища.

Кількість годин / кредитів ECTS

198 (36 - лекц., 36 - семінар., 26 - практ., 100 - сам. роб.)

5,5

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Організація нагляду і контролю за транспортними процесами

Предмет:

Нормативно-правове регулювання в області організації та забезпеченні безпеки дорожнього руху (БДР).

Мета:

Вивчення законодавства України про дорожній рух та автомобільний транспорт, нормативно-правових актів стосовно забезпечення БДР.

Назва блоків змістових модулів:

Державне управління діяльністю автомобільного транспорту. Компетенції органів державної влади, власників автомобільних доріг і вулиць у сфері дорожнього руху. Участь підприємств, установ і організацій щодо забезпечення БДР. Заходи підвищення БДР і зниження аварійності.

Кількість годин / кредитів ECTS

90 (16 - лекц., 16 - семінар., 58 - сам. роб.)

2,5

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Основи економіки транспорту

Предмет:

Фінансово-господарська діяльність транспортного підприємства.

Мета:

Формування системних знань і розуміння концептуальних основ функціонування транспортного підприємства в Україні, набуття навичок аналізу економічного стану підприємства.

Назва блоків змістових модулів:

Активи транспортного підприємства. Облік витрат на виконання робіт та послуг. Собівартість перевезень. Окремі фінансово-господарські процеси на транспорті. Регулювання діяльності транспорту у внутрішньому і міжнародному сполученні.

Кількість годин / кредитів ECTS

162 (32 - лекц., 32 - семінар., 98 - сам. роб.)

4,5

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Основи зовнішньоекономічної діяльності (спецкурс)

Предмет:

Сукупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Мета:

Засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕЗ), набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕЗ у різних сферах діяльності.

Назва блоків змістових модулів:

Основи зовнішньоекономічної діяльності. Особливості зовнішньоекономічної діяльності транспортних підприємств.

Кількість годин / кредитів ECTS

54 (18 - лекц., 18 - семінар., 18 - сам. роб.)

1,5

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Основи керування автомобілем і безпека

дорожнього руху (БДР)

Предмет:

Небезпечні дорожньо-транспортні ситуації, які виникають в процесі керування автомобілем та заходи, що запобігають дорожньо-транспортним пригодам (ДТП) у небезпечних ситуаціях.

Мета:

Вивчення основ керування автомобілем, в тому числі у складних дорожніх умовах. Ознайомлення з основними експлуатаційними властивостями автомобіля, особливостями дорожніх умов, причинами і умовами, які сприяють виникненню ДТП.

Назва блоків змістових модулів:

Основи керування транспортним засобом (ТЗ). Керованість ТЗ. Кліматичні умови, що впливають на керування транспортним засобом. Основні причини виникнення ДТП та їх запобігання.

Кількість годин / кредитів ECTS

54 (16 - лекц., 16 - практ., 22 - сам. роб.)

1,5

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Основи маркетингу

Предмет:

Процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб'єктів ринку.

Мета:

Вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань. Опанування методологічним апаратом організації маркетингової діяльності на транспортних підприємствах.

Назва блоків змістових модулів:

Організація маркетингової діяльності. Маркетингові дослідження. Аналіз транспортних послуг. Розробка товарної марки. Розробка сервісного обслуговування. Аналіз споживчого ринку. Аналіз ринку підприємств. Цінова політика. Просування послуг. Результативність маркетингової діяльності.

Кількість годин / кредитів ECTS

162 (32 - лекц., 32 - семінар., 98 - сам. роб.)

4,5

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Основи менеджменту

Предмет:

Загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією.

Мета:

Вивчення основних категорій науки управління, функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень, методів використання базових інструментів управління організаціями.

Назва блоків змістових модулів:

Аналіз процесу управління підприємством. Планування та організація управлінської діяльності на підприємстві. Мотивація персоналу підприємства. Лідерство і керівництво підприємством. Прийняття управлінського рішення.

Кількість годин / кредитів ECTS

162 (32 - лекц., 32 - семінар., 98 - сам. роб.)

4,5

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Основи теорії систем і управління

Предмет:

Процеси, що відбуваються у складних виробничих системах, оцінка стану і динаміки їх розвитку.

Мета:

Вивчення теоретичних основ управління системами, методів проектування та експлуатації великих та складних систем, методів аналізу станів, оцінки їх характеристик та ефективності.

Назва блоків змістових модулів:

Ідентифікація систем. Оптимізація організаційних систем. Управління системами. Закони управління. Управління при випадкових збуреннях. Оптимізація системи управління.

Кількість годин / кредитів ECTS

162 (30 - лекц., 44 - практ., 88 - сам. роб.)

4,5

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Основи теорії транспортних процесів і систем

Предмет:

Методи дослідження ефективності транспортних процесів  та впровадження заходів з покращення роботи транспортної системи.

Мета:

Формування системних знань і практичних умінь з оцінки ефективності транспортних процесів.

Назва блоків змістових модулів:

Транспортний процес. Продуктивність транспортних засобів. Використання енергоносіїв. Експлуатаційні показники використання рухомого складу. Формування структури і раціональне використання парку транспортних засобів. Процес перевезень пасажирів.

Кількість годин / кредитів ECTS

162 (30 - лекц., 46 - практ., 86 - сам. роб.)

4,5

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Пасажирські перевезення

Предмет:

Проектування транспортних мереж та організація роботи пасажирського транспорту.

Мета:

Формування наукових і професійних знань у сфері орга-нізації, планування, управління перевезеннями пасажирів.

Назва блоків змістових модулів:

Попит на пасажирські перевезення. Організація маршрутів перевезень пасажирів. Техніко-експлуатаційні показники і собівартість пасажирських перевезень. Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при пасажирських перевезеннях. Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів. Розробка розкладів руху. Організація транспортного процесу пасажирських перевезень. Вибір рухомого складу. Облік роботи пасажирського транспорту.

Кількість годин / кредитів ECTS

162 (24 - лекц., 36 - практ., 102 - сам. роб.)

4,5

Форма контролю:

Курсова робота. Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Правила дорожнього руху (ПДР)

Предмет:

ПДР.

Мета:

Ознайомлення з основами організації та регулювання дорожнього руху, заходами щодо запобіганню дорожньо-транспортних пригод. Вивчення ПДР.

Назва блоків змістових модулів:

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. Дорожні знаки. Дорожні розмітка та облад-нання. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофора і сигналів регулювальника. Попереджувальні сигнали. Порядок руху, зупинка і стоянка транспортного засобу. Проїзд перехресть, пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів і  залізничних переїз-дів.  Технічний стан, обладнання, номерні та розпізнаваль-ні знаки, написи і позначення транспортного засобу. Особливі умови руху.

Кількість годин / кредитів ECTS

90 (32 - лекц., 16 - практ., 42 - сам. роб.)

2,5

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Реєстраційно-екзаменаційна діяльність ДАІ

Предмет:

Завдання та функції реєстраційно-екзаменаційних підрозділів (РЕП) ДАІ МВС України по реєстрації, перереєстрації та знятті з обліку транспортних засобів (ТЗ).

Мета:

Вивчення організації роботи РЕП ДАІ МВС України по реєстрації, перереєстрації та знятті з обліку транспортних засобів, а також роботи з прийняття екзаменів, оформлення, видачі та обміну посвідчення водія.

Назва блоків змістових модулів:

Реєстраційно-екзаменаційна діяльність ДАІ. Організація роботи МРЕВ ДАІ по реєстрації, перереєстрації та знятті з обліку ТЗ. Організація роботи з прийняття екзаменів, оформлення, видачі та обміну посвідчення водія.

Кількість годин / кредитів ECTS

72 (16 - лекц., 10 семінар., 6 - практ., 40 - сам. роб.)

2

Форма контролю:

Залік.

Навчальна дисципліна:

Теорія ймовірностей і математична статистика

Предмет:

Випадкові величини та події, їх властивості, характеристики та взаємозв'язки, застосування до транспортних задач.

Мета:

Формування необхідних навичок застосування методів теорії ймовірностей та математичної статистики до побудови імовірнісних математичних моделей транспортних та економічних процесів, проведення статистичного спостереження та оцінки вірогідності статистичних даних.

Назва блоків змістових модулів:

Поняття і моделі теорії ймовірностей. Дискретні величини. Неперервні величини. Системи випадкових величин. Випадкові функції. Потоки подій. Збір статистичної інформації.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (16 - лекц., 32 - практ., 60 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Технічна механіка

Предмет:

Умови рівноваги та умови еквівалентності різних систем сил. Методи визначення траєкторій, швидкостей та прискорень точок і твердого тіла при різних видах його руху. Основні закони і теореми динаміки точки і механічної системи. Структура і будова сучасних машин і механізмів.

Мета:

Ознайомлення з основами розрахунків на міцність деталей та вузлів. Вміння застосовувати одержані знання для діагностики та моделювання машин і механізмів. Вивчення основ інженерного розрахунку елементів конструкцій та деталей на міцність і надійність.

Назва блоків змістових модулів:

Кінематика механічного руху. Динаміка механічного руху. Статика. Матеріалознавство. Структурний аналіз і кінематичний аналіз механізмів. Силовий аналіз механізмів. Аналіз динаміки механізмів. Оцінка надійності деталей машин. Аналіз окремих груп деталей і механізмів.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (16 - лекц., 32 - практ., 60 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Транспортне планування міст

Предмет:

Принципи і методи раціонального планування та реконструкції транспортних мереж міст, що забезпечують підвищення ефективності вантажних та пасажирських перевезень, безпеки руху в умовах сучасних міст.

Мета:

Формування системних знань і практичних умінь з транспортного планування міст.

Назва блоків змістових модулів:

Транспортні проблеми та функціональне зонування міст. Функціональна класифікація міських вулиць та автомобільних стоянок. Загальні підходи до моделювання транспортних потоків. Методика розробки моделі функціонування транспортної мережі міста. Розрахунок розподілу транспортних потоків у транспортній мережі міст. Розробка та оцінка ефективності рішень щодо удосконалення транспортної мережі міста.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (24 - лекц., 36 - практ., 48 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Курсовий проект, екзамен.

Навчальна дисципліна:

Транспортні засоби

Предмет:

Характеристики, параметри та показники транспортних засобів, їх конструкції і особливості експлуатації.

Мета:

Формування основ знань в галузі транспорту, ознайомлення з дослідженням і розробками різних видів транспортних засобів.

Назва блоків змістових модулів:

Вимоги до транспортних засобів. Огляд конструкцій транспортних засобів. Оцінка технічного рівня конструкцій транспортних засобів. Конструктивні властивості транспортних засобів. Оцінка експлуатаційних властивостей транспортних засобів. Оцінка безпеки транспортних засобів. Комплексна оцінка пристосованості транспортних засобів до перевезень.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (16 - лекц., 32 - практ., 60 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Екзамен.

 

Навчальна дисципліна:

Фізика

Предмет:

Властивості матеріального світу, будова і властивості матерії, закони взаємодії та руху матеріальних тіл.

Мета:

Формування у студентів і курсантів наукового фізичного світогляду, засвоєння фізичних понять, законів, теорій та напрацювання навичок застосування їх на практиці.

Назва блоків змістових модулів:

Фізичні основи механіки. Механічні коливання і хвилі. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Електродинаміка. Оптика. Квантова механіка.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (24 - лекц., 24 - практ., 60 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Екзамен.

Навчальна дисципліна:

Хімія

Предмет:

Основні поняття та закони хімії. Властивості речовин та умови перебігу реакцій Застосування законів хімії та властивостей речовин в транспортній галузі.

Мета:

Формування діалектичного мислення і сприйняття розвитку хімічного світогляду, навичок наукового експериментування і дослідницького підходу до вивчення навчальної дисципліни.

Назва блоків змістових модулів:

Загальна хімія. Неорганічна хімія. Органічна хімія. Методи визначення концентрації шкідливих речовин та способи захисту. Хімічний захист навколишнього середовища.

Кількість годин / кредитів ECTS

108 (16 - лекц., 32 - практ., 60 - сам. роб.)

3

Форма контролю:

Залік.

 

Додати в закладки

share

Оголошення

http://www.avon-registr.com.ua/ онлайн регистрация в эйвон.

30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань