Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Наукова діяльність кафедри кримінального права та кримінології

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

 

Науково-дослідна робота ведеться згідно плану науково-дослідної роботи, затвердженого заступником начальника інституту  з наукової роботи.

Загальнокафедральна тема дослідження:  "Політика Української держави у сфері боротьби зі злочинністю".

Викладачами  кафедри підготовлені наступні наукові праці:

 МЕДИЦЬКИЙ ІГОР БОГДАНОВИЧ

2009 р.

1. Медицкий И.Б. Социальные катаклизмы и преступность в Украине // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы Шестой Международной научно-практической конференции 29-30 января 2009 г. - М.: Проспект, 2009. - С.501-505.

2. Медицький І.Б. Спеціальні принципи міжнародного кримінального права // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (23-24 квітня 2009 р.). - Івано-Франківськ, 2009. - С.151-153.

3. Медицький І.Б. Міжнародні джерела як орієнтири кримінологічної політики України // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. - Донецьк, «Норд Комп'ютер», 2009. - С.194-196.

4. Ролінський В.І., Медицький І.Б. Класифікація злочинів за міжнародним кримінальним правом // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. - Донецьк, «Норд Комп'ютер», 2009. - С.78-80.

5. Медицький І.Б. Загальна характеристика джерел кримінологічної політики України // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 29-30 травня 2009 р. / Уклад. Т.Д. Климчук. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. - С.594-597.

6.  Ролінський В.І., Медицький І.Б. Основні напрями і форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 29-30 травня 2009 р. / Уклад. Т.Д. Климчук. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. - С.637-640.

7. Медицький І.Б. Основні підходи до розуміння міжнародного кримінального права // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. ст. - м. Івано-Франківськ, 2009. - Вип. XXI. - С.195-199. (фах. видання)

8. Медицький І.Б. Заборона грального бізнесу в Україні як панацея від захворювання - точка зору кримінолога // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). - Одеса, 2009. - с.167-170.

9.  Медицький І.Б. Допоміжні джерела міжнародного кримінального права // Політика Української держави у сфері боротьби зі злочинністю: зб. матер. Всеукр. наук.-теор. семінару (м. Івано-Франківськ, 17 грудня 2009 р.). - Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. - С. 48-51.

10. Медицький І.Б. Співвідношення міжнародного договору і звичаю як джерел міжнародного кримінального права // Сучасні проблеми правової системи України: Зб. наук. праць / Редкол. Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник, О.В. Чернецька, О.І. Мацегорін, А.С. Мацко, З.А. Тростюк, С.І. Юшина. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - С. 513-515.

11. Медицький І.Б. До питання про співвідношення норм міжнародного і національного кримінального права // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): У 4-х частинах. - Частина четверта: «Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова  експертиза». - Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. - С.55-57.

12. Медицький І.Б. Феномен ігроманії: криміноспективний аналіз // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. - Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2009. - Вип.38. - С.194-201. (фах. видання)

13. Фріс П.Л., Медицький І. Б. Міжнародна кримінально-правова політика у сфері протидії тероризму // Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, 2009. -  С.255-259.

2010 р.

14. Медицький І.Б. Організаційно-правовий сегмент громадської безпеки та порядку під час проведення Євро-2012 з футболу // Правова політика Української держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 19-20 лютого 2010 року. - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. - Том 2. - С.140-142.

15. Медицький І.Б. Окремі питання кваліфікації складу злочину, передбаченого ст.446 КК України як «Піратство» // Тези доповідей учасників звітної науково-практичної конференції юридичного факультету 19 лютого 2010 р. -  Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. -  С.37-40.

16. Медицький І.Б. Інститут проступку за кримінальним законом Франції // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів / 23 квітня 2010 року. - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. - С.162-164.

17. Медицький І.Б. Фундаментальні начала міжнародного кримінального права // Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 22-23 квітня 2010 р.: у 2. - Черкаси: СУЕМ, 2010. -  Т.2. - С.98-100.

18. Медицький І.Б. Міжнародне піратство // Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності: наук.-практ. посібник / [М.Г Вербенський, Р.М. Безхлібник, А.І. Берлач та ін.]; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц., Засл. юристаУкраїни М.Г. Вербенського; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: ХНУВС, 2010. - 288 с.

19. Медицкий И.Б., Марисюк К.Б. Борьба с преступным возмещением НДС: опыт стран ЕС // Современный научный вестник. - Серия: Экономика. - 2010. - №3(85). - С.15-20.

20. Медицький І.Б. Протидія піратству кримінально-правовими засобами як актуальна проблема сьогодення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2010. - №1. - С.153-158. (фах. видання)

 

ФРІС ПАВЛО ЛЬВОВИЧ

1. Фріс П.Л.  К вопросу об основаних применения уголовно-правовых мер безопасности // Уголовное право: стратегия развития в веке: Материалы 7-й Международной научно-практической конференции . - М. - 2010 р.

2. Фріс П.Л. Правова політика, як елемент державної політики України // Правова політика України:  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. -  Івано-Франківськ. -2010.

3. Фріс П.Л. До розуміння  змісту політики у сфері боротьби зі злочинністю та основних напрямків кримінально-правової політики // Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід: Интернет-конференция по уголовной юстиции.- м.Луганськ. - 2010.

4. Фріс П.Л. Правове забезпечення активного гірськолижного відпочинку // Юридичний вісник України. - 2010.-  №9

5. Фріс П.Л. Ціннісний вимір політики у сфері боротьби  зі злочинністю // Філософські, методологічні й психологічні проблеми права: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. - Київ. - 2010. 

6. Фріс П.Л. Деякі питання впливу розвитку інформаційного суспільства на кримінально-правову політику // Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід: Интернет-конференция по уголовной юстиции. - м. Луганськ.- 2010.

7. Фріс П.Л. Правова політика у сфері боротьби із насильством у сім'ї //  Взаємодія ОВС та громадських організацій щодо протидії  насильству у сім'ї: Матеріали  круглого столу/ ЛьвДУВС ПЮІ. - м. Івано - Франківськ. - 2010

8. Фріс П.Л.  Реформування Державтоінспекції в контексті реформи кримінальної юстиції // В кн. З. Сочавський. Алгоритм безпеки дорожнього руху.- Луганськ.- 2010р.-  с. 282-283

 

СТЕБЛИНСЬКА ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Публікації у виданнях ВАК України:

1. Стеблинська О.С. Основні напрями державної політики по запобіганню пияцтву і наркотизму серед неповнолітніх // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства.  - Збірник наукових статей. - 2009. - Вип. ХХ. - 288 с. - С. 189-192.

2.  Стеблинська О.С. Стан законодавчого забезпечення міжнародному наркобізнесу. - Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства.  - Збірник наукових статей. - 2010. - Вип. ХХІІ. - 288 с. - С. 189-192.

3.  Стеблинська О.С. Психологічні особливості неповнолітнього, який вчиняє злочин в стані сп'яніння. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства.  - Збірник наукових статей. - 2010. - Вип. ХХІІІ. - 290 с. - С. 180-184.

4.  Стеблинська О.С. Ювенальна юстиція як суб'єкт запобігання делінквентності неповнолітніх. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4.

5.  Стеблинська О.С. Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю // Право і безпека. - 2010. - № 5.

6.  Стеблинська О.С. Психологічні чинники формування мотиваційної сфери злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп'яніння Науковий вісник Запорізького інституту внутрішніх справ. - 2010. - № 5.

7.  Стеблинська О.С. Деякі напрями міжнародного контролю за наркотизмом // Правова держава. - 2010. - № 3.

 

Науково-практичні посібники:

8. Стеблинська О.С. Кримінологічна характеристика окремих видів транснаціональної організованої злочинності: Наркобізнес //  Проблеми протидії транснаціональній орга­нізованій злочинності : наук.-практ. посіб. / [М. Г. Вербенський, Р. М. Безхлібник, А. І. Берлач та ін.] ; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц., Засл. юриста України М. Г. Вербенського ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 288 с.

 

Статті у збірниках, участь у конференціях:

9. Стеблинська О. С. Законодавче забезпечення запобігання наркотизму в Україні // Актуальні проблеми реформування правової системи України: Зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конференції, Луцьк, 30-31 травня 2009 р., - 618 с. - С. 567-570

10. Стеблинська О. С. Релігійне виховання як форма запобігання девіантним проявам неповнолітніх // Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми. Зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конференції, Харків, 2009. - 443 с. - С. 354-357.

11.  Стеблинська О. С. Інформаційний та психологічний вплив як напрямок протидії злочинності. // Правова політика української держави: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції. - том. 2 / 19-20 лютого, м. Івано-Франківськ, 2010. - 329 с. - с. 165-168.

12.  Стеблинська О. С. Нормативно-правове забезпечення запобігання міжнародному наркобізнесу. // Міжнародне співробітництво ОВС у запобіганні транснаціональній злочинності: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції. - 24 березня 2010 р., м. Київ. - 440 с. - С. 145-149.

13.  Стеблинська О. С. Місце та роль релігійного виховання у запобіганні делінквентності неповнолітніх // Взаємодія ОВС з громадськими та релігійними організаціями у протидії злочинності: всеукраїнська наук.-практ. конференц. - Донецьк, квітень 2010.

14.  Стеблинська О. С. Органи внутрішніх справ як суб'єкти запобігання наркотизму неповнолітніх // Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції.- Кіровоград, квітень, 2010. - 432 с. - с. 332-338

15.  Стеблинська О. С. Формування правосвідомості як форма запобігання девіантним проявам неповнолітніх. // Держава і права в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції. - Сімферополь, квітень, 2010.- 521 с. - с. 211-215

16.  Стеблинська О. С. Міжнародне співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю. // Дні порівняльного правознавства: ІІ Міжнародний науковий симпозіум. -  Яремче, квітень, 2010 р.

17.  Стеблинська О. С. Психологічні особливості особи неповнолітнього злочинця. // Право і філософія. - Київ, квітень 2010.

18.  Стеблинська О. С. Вплив засобів масової інформації на формування протиправної поведінки неповнолітніх. // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина: Всеукр. наук.-практ. конфер. молодих вчених та аспірантів, Івано-Франківськ, квітень, 2010. - 321 с. - с. 287-290.

19.  Стеблинська О. С. Питання співвідношення понять «корупційний»  та «службовий» злочин: Матеріали Всеукр. круглого столу на тему: «Кримінальний кодекс України 2001 року: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Проблеми відповідальності службових осіб», ЛьвДУВС, квітень 2010.

20.  Стеблинська О. С. Релігійне виховання як форма запобігання девіантним проявам неповнолітніх // Боротьба з правопорушеннями у молодіжному середовищі: вітчизняний та міжнародний досвід: міжнародна науково-практична конференція, Донецьк, червень 2010.

21.  Стеблинська О.С. Культурологічні чинники формування протиправної поведінки неповнолітніх // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами ІV Міжнародної наук.-практ. конференції. Луцьк, 4-6 травня 2010 р.

22.  Стеблинська О.С. Кримінологічний аналіз злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп'яніння // Держава і закон: теорія, практика, методика. Зб. Наукових праць. - Івано-Франківськ: ВОНР та РВД  ПЮІ ЛьвДУВС. - 2010.

23.  Стеблинська О.С. Кримінологічна політика України у сфері боротьби із торгівлею людьми // «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики». - Одеса, 2010.

 

ГУЦУЛЯК МИКОЛА ЯРОСЛАВОВИЧ

1.  Гуцуляк М.Я. Гуманізація виконання кримінальних покарань в Україні у контексті міжнародних стандартів поводження із засудженими / Гуцуляк М.Я.// Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. - 2009. - Випуск XXI. - С. 180-187.

2.  Гуцуляк М.Я. Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених до покарання у виді громадських робіт / М.Я. Гуцуляк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. - Львів. ЛьвДУВС, 2009. - Вип. 3. - С. 305-311.

3.  Гуцуляк М.Я. Режим як основний засіб виправлення та ресоціалізації засуджених до покарання у виді громадських робіт / М.Я. Гуцуляк // Політика Української держави у сфері боротьби зі злочинністю: зб. матер. всеукр. наук.-теор. семінару (м. Івано-Франківськ, 17 грудня 2009 р.) - Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. - С. 72-75.

 

 

 

ГАБУДА АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ

1.                 Захист майнових прав потерпілого під час розслідування кримінальної справи. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правовий статус працівників ОВС як суб'єктів цивільно-правових відносин».- 30.09.05р. ПЮІ.

2.                 Вплив взаємодії слідчих з працівниками оперативних підрозділів на ефективність розслідування злочинів. Опублікована у Збірнику наукових праць «Держава і закон: теорія, практика, методика» Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС - Вип. 1.- 2006р. с.154-159.

3.                 Перспективи вдосконалення професійної діяльності працівників міліції громадської безпеки. Подана для публікації у Збірнику ПЮІ -2006р.

4.                 Взаємодія слідчих з оперативними працівниками у боротьбі із злочинністю. Опублікована у Матеріалах науково-теоретичного семінару «Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності»  Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.- 2006р.-12-13 травня.- с.44-45.

5.                 Загальна нормативна культура та правосвідомість громадян як соціальна передумова правопорядку. Опублікована у Збірнику наукових праць «Держава і закон: теорія, практика, методика» Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС - Вип. 2.- 2007р. с.178-183.

6.                 Кримінально-правовий захист особистих прав та свобод людини і громадянина.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Досудове слідство: шляхи вдосконалення кримінально-процесуального законодавства».-30.11.2007р. ПЮІ.

7.                 Правоохоронні органи в Україні: механізм захисту прав і свобод громадян чи відстоювання владних інтересів політичної сили. Подана до друку у Збірнику ПЮІ   03.08р.

8.                 Стаття «Проблемні питання кримінально-правового захисту потерпілого від злочину, передбаченого ст. 342 КК України» опублікована у збірнику  «Державна політика у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні»: Матер. наук. - практ. семінару (28 лютого 2008 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). - Д.: Дніпроп. держ. ун - т внутр. справ, 2008.- 232с.  (с.с.174-177)

9.                 Подана до друку 20.11.08р. стаття «Кримінальна відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, поєднану з опором працівнику митного органу» у збірнику V Міжнародної науково-практичної конференції - «Фармацевтичне право і доказова фармація в Україні» (14.11.08р. на базі СУ УМВС України в Харківській області).

10.             Стаття «Кримінально - правова охорона учасників масових заходів» подана до друку у збірнику II Міжнародної науково-практичної конференції - «Співпраця поліції, органів адміністрації та місцевої громадськості задля забезпечення безпеки під час проведення масових заходів - Євро-2012» 04.11.08р.  (18-19 листопада 2008 року с.Гута Богородчанського району Івано-Франківської області).

11.             Подана 22.12.08р. до друку у збірнику Прикарпатського Національного Університету ім.Василя Стефаника стаття «Потерпілий  від опору  у кримінально-правовому значенні».

12.             Подана у ЛьвДУВС до друку стаття «Діяльність громадян, спрямована на боротьбу з протиправними посяганнями, потребує кримінально - правового захисту» (листопад 2009р.).

13.             Участь у міжнародній науково - практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи України», Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, м.Алушта (1.11.09р.) „Понятійний апарат ст.342 КК потребує законодавчого визначення"

14.             Участь у міжнародній науковій конференції студентів, магістрів та аспірантів «Теорія і практика вдосконалення законодавства і правозастосування: традиції і новації», Білоруський державний університет, м.Мінськ (30.10.09р.).

15.             Подана до друку у збірнику Прикарпатського Національного Університету ім.Василя Стефаника стаття «Правові аспекти співвідношення опору і злісної непокори» (вересень 2010р.)

 

КОС ОЛЬГА ДМИТРІВНА

2009 рік.

Фахові видання:

1. Кос О.Д. Місце та роль оперативно-розшукової діяльності в сфері боротьби зі злочинністю / О.Д. Кос // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - 2009. - Випуск ХХІ. - С. 187-190.

2. Кос О.Д. Напрямки кримінально-правової політики у боротьбі зі злочинністю / О.Д. Кос // Право і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 98-100.

Конференції:

3. Кос О.Д. Оперативно-розшукова діяльність, як складова політики у сфері боротьби зі злочинністю // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. - Донецьк, «Норд Компютер» 2009. - с. 215-218.

4. Кос О.Д. Кримінологічна політика як один із складових елементів політики в сфері боротьби зі злочинністю // Сучасні проблеми правової системи України: Зб. наук. праць. / Ред. Кол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник, О.В. Чернецька, О.М. Мацегорін, А.С. Мацко, З.А. Тростюк, С.І. Юшина. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009.- с.437-439.

5. Кос О.Д. Принципи політики в сфері боротьби зі злочинністю // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницьк, 13-14 листопада 2009 року): У 4-х частинах. - Частина четверта: «Кримінальне право. Кримінологія. . Кримінально-виконавче право. Крнальний процес. Криміналістика. Судова експертиза » - Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. - с. 45-47. 

6. Кос О.Д. Поняття політики у сфері боротьби зі злочинністю // Політика Української держави у сфері боротьби зі злочинністю: зб. матер. Всеукр. наук.-теор. семінару (м. Івано-Франківськ, 17 грудня 2009). - Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС , 2009. - с.87-91. [Особиста участь].

2010 рік

 7. Місце та роль кримінального проступку в структурі політики Української держави в сфері боротьби зі злочинністю// Правова політика Української держави [текст]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2. / 19-20 лютого 2010 року - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. - 329 с.

8.  Кримінальні проступки, як структурний елемент політики в сфері боротьби зі злочинністю // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід» 25 лютого-5 березня 2010 р. jurlugansk.ucoz.org

9. Джерела політики в сфері боротьби зі злочинністю. Збірник ПЮІ Льв ДУВС.

 

ГАВРИШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

1.                        Гавриш В.В. Питання відмежування формування умислу, виявлення умислу від готування до злочину//Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Том 2. /  - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний у-тет ім. В. Стефаника, - 329 с.

2.                        Гавриш В.В. Психологічна сутність незакінченого злочину//Матеріали третьої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Філософські, методологічні і психологічні проблеми права». - 2010 р.

 

 

 

ФЕДОРАК ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

1.                        Федорак Л.М. З'явлення із зізнанням як обставина, що пом'якшує покарання//Правова політика Української держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 19-20 лютого 2010 року. - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010.

2.                        Федорак Л.М. Активне сприяння розкриттю злочину як обставина, що пом'якшує покарання//Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід: Интернет-конференция по уголовной юстиции. - 2010.

3.                        Федорак Л.М. Суддівський розсуд при призначенні покарання//Філософські, методологічні і психологічні проблеми права: Матеріали третьої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції.- Київ: КНУВС, 2010.

4.                        Федорак Л.М. Історія кримінально-правової політики у сфері визнання обставин такими, що пом'якшують покарання// Юриспруденція: теорія та практика. - 2010. -  № 1. - С. 27-32

5.                        Федорак Л.М. Зміст ступеню тяжкості вчиненого злочину//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - 2010. - Випуск XXII.

6.                        Федорак Л.М. Правове значення статті 691 КК України для призначення покарання//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - 2010. - Випуск XXIII.

 

СОЛОВІЙ ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ

1.                 Соловій О.Я. Правова поведінка та її соціальна значущість / О.Я. Соловій // Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої проголошенню Загальної декларації прав людини (м. Івано-Франківськ, 8 грудня 2009 р.). - Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. - 266 с.

2.                 Соловій О.Я. Інститут  судимості та його значення для подальшої демократизації кримінально-правової  політики Української держави / О.Я. Соловій // Політика Української держави в сфері боротьби зі злочинністю: зб. матер. Всеукр. наук.-теор. семінару (м. Івано-Франківськ, 17 грудня 2009). Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2009, - 125 с.

3.                 Соловій О.Я. Проблеми кримінально-правового захисту прав неповнолітніх / О.Я. Соловій // Правова політика Української держави [текст]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2. / 19-20 лютого 2010 року - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,   2010. - 329 с.

4.                 Соловій О.Я. Посткримінальна поведінка як об'єкт кримінально-правового регулювання / О.Я. Соловій // Интернет-конференция по уголовной юстиции. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http:// jurlugansk.ucoz.org/publ/5-1-0-35

5.                  Соловій О.Я. Позитивна посткримінальна поведінка як умова звільнення від кримінальної відповідальності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України, м. Івано-Франківськ. - 2010.

 

ДАНЧЕНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

1.                        Данченко К.М. Розвиток кримінально-правової політики в умовах Європейської інтеграції України//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Правова політика Української держави» м. Івано-Франківськ. - С. 261-264.

2.                        Данченко К.М. Проблеми розвитку кримінально-правової політики покарань в умовах Європейської інтеграції України//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Сучасні тенденції та перспективи розвитку європейського права: досвід для України»  м. Шамоні (Франція).

3.                        Данченко К.М. Порівняльний аналіз кримінально-правової політики України та Російської Федерації//Матеріали ІІ-го міжнародного наукового симпозіуму. Дні порівняльного правознавства. V міжнародний науковий семінар «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку»  м. Івано-Франківськ - Яремче

4.                        Данченко К.М. Проблема визначення поняття кримінально-правової політики//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства. Збірник наукових статей. - 2010

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань