Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Навчальні дисципліни кафедри історії держави і права

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

Історія вчень про державу і право

Навчальна дисципліна «Історія вчень про державу і право» визначається як змістом, що включає десятки вчень, концепцій, політично-правових доктрин, починаючи з витоків політико-правової думки в колисках древніх цивілізацій і завершуючи сучасними концепціями осягнення нових реалій посткомуністичної доби, так і зв'язками з іншими навчальними дисциплінами юридичного циклу. Так для «Теорії держави і права» «Історія вчень про державу і право» виступає науково-історичною базою, вказуючи на еволюцію, зміну, боротьбу різних вчень про політику, владу, право і законодавство в певні історичні періоди.

Курс історії вчень про державу і право є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін.

Крім лекційного курсу з історії вчень про державу і право, передбачено проведення семінарських занять. Їх мета - вироблення у студентів (курсантів) уміння самостійно вивчати питання вітчизняної історії держави та права, аналізувати законодавчі акти, формулювати і обґрунтовувати історико-теоретичні висновки та узагальнення. Семінарські заняття є однією з найважливіших і найбільш дієвих форм засвоєння історії держави і права зарубіжних країн.

Загальною метою викладання курсу «Історії вчень про державу і право» є формування високої історико-теоретичної культури в опанування професії юриста. В результаті вивчення всіх тем курсу студенти повинні мати глибокі знання, тверді навички та вміння.

 

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права зарубіжних країн є однією з дисциплін, яка вивчається  студентами на першому курсі. Вона охоплює розвиток усіх галузей права, всі аспекти еволюції держави, її механізм, форму державної єдності тощо.

Курс історії держави і права зарубіжних країн є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін.

Крім лекційного курсу передбачено проведення семінарських занять. Їх мета - вироблення у студентів уміння самостійно вивчати питання вітчизняної історії держави та права, аналізувати законодавчі акти, формулювати і обґрунтовувати історико-теоретичні висновки та узагальнення. Семінарські та практичні заняття є однією з найважливіших і найбільш дієвих форм засвоєння історії держави і права зарубіжних країн.

Вивчення тем курсу диктується потребою підготовки сучасних фахівців-правників, що володіють ґрунтовними знаннями у сфері історії держави і права зарубіжних країн.

         На основі вивчення навчальної дисципліни передбачено іспит.

 

Історія держави і права України

Історія держави і права України є однією з дисциплін, яка вивчається  студентами (курсантами) на першому курсі. Вона охоплює розвиток усіх галузей права, всі аспекти еволюції держави, її механізм, форму державної єдності тощо.

Курс історії держави і права України є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін. Ґрунтовне вивчення, дисципліни, глибокий аналіз важливих законодавчих актів потрібно не лише для підвищення якості історико-правової підготовки студентів та їх загальної правової культури, але й для все стороннього глибокого усвідомлення галузі діючого права. Загальновідомо, що право зумовлено економічним ладом суспільства, його соціально-політичною структурою, зазнає впливу історичних традицій, пануючої ідеології, культури та інших факторів. Розбудова державності України є необхідною історичною передумовою піднесення національної культури, а державність, культури та освіта є беззаперечними пріоритетами суспільного розвитку.

Крім лекційного курсу з Історії держави і права передбачено проведення семінарських занять. Їх мета - вироблення у студентів уміння самостійно вивчати питання вітчизняної історії держави та права, аналізувати законодавчі акти, формулювати і обґрунтовувати історико-теоретичні висновки та узагальнення.

 

Історія України

Історія України є дисципліною, яка включає вивчення головних історичних проблем минулого і сучасного України, боротьби за національне й соціальне визволення, державну самостійність; глибоке вивчення причинно-наслідкових зв'язків, впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на суспільно-політичні процеси; методологічних підходів до вивчення історії України та новітніх досліджень з окремих проблем. Значна увага приділена вихованню власної оцінки до подій і явищ, які розглядаються у контексті суспільно-політичних подій.

Крім лекційного курсу з історії України передбачено проведення семінарських занять. Програма дисципліни складається з чотирьох змістовних модулів. На основі вивчення навчальної дисципліни передбачено іспит.

 

«Організаційно-правові основи діяльності правоохоронних органів»

Розвиток суспільства, в рамках якого функціонують та розвиваються держава і право, обумовлюються боротьбою різноманітних антагоністичних інтересів, що є одним із факторів, які визначають охоронний та регулятивний вплив права і свободи громадянина, а також законних інтересів суб'єктів права. Феномен правоохорони має соціальний характер, що пов'язується із активним впливом уповноважених суб'єктів на деструктивні як внутрішні, так і зовнішні фактори, з метою убезпечення суспільства та гарантування балансу діяльності як певної системи інституційності, динаміки та розвитку.

В сучасних умовах розвитку держави і права підвищується необхідність у науковому переосмисленні функцій держави і права з метою вироблення ефективних шляхів та засобів їх реалізації. Реалізація охоронної функції держави і права націлена на збереження стабільності суспільних відносин, режиму непорушності прав і свобод людини та законних інтересів суб'єктів. Враховуючи вказане, можна зазначити, що інтенсифікація реформування і оновлення державно-правових інституцій в Україні, модернізація їх правоохоронної сфери впливу, потребує вироблення адекватного наукового підґрунтя, яке надасть змогу встановити цілісну картину щодо теоретико-правових аспектів правоохорони як самостійної юридичної категорії.

  Крім лекційного курсу з організаційно-правових основи діяльності правоохоронних органів, передбачено проведення семінарських занять. Їх мета - вироблення у студентів уміння самостійно вивчати питання діяльності правоохоронних органів, аналізувати законодавчі акти, формулювати і обґрунтовувати висновки та узагальнення. Семінарські заняття є однією з найважливіших і найбільш дієвих форм засвоєння організаційно-правових основ діяльності правоохоронних органів.

Загальною метою викладання курсу «Організаційно-правові основи діяльності правоохоронних органів» є виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності в усіх формах правоохоронної діяльності, відповідальності за порушення прав і свобод людини і громадянина.

 

Проблеми свободи совісті в Україні

 

Вивчення спецкурсу «Проблеми свободи совісті в Україні» має певне культурологічне значення в професійній підготовці фахівців-юристів, оскільки дозволяє з'ясувати сутність дотримання правового поля свободи совісті як культурно-історичного феномену, відродженні національно-духовних цінностей народу та духовного рівня людини.

Спецкурс дає змогу ознайомитися з основними правовими актами забезпечення свободи совісті й віросповідань, сучасним становищем релігійної ситуації в Україні, системою адміністративно-кримінальних заходів проти порушників чинного законодавства в сфері забезпечення свободи совісті й віросповідань.

Набуті знання допоможуть майбутньому правознавцю зрозуміти механізм взаємовідносин між державою і Церквою в Україні, забезпечення конституційно-правових принципів свободи совісті, правового регулювання діяльності релігійних організацій в державі, міжнародного стандарту норм права на свободу віросповідань та релігій.

 

Історія сучасного світу. + модуль історія України

 

В умовах розбудови суверенної Української держави особливого значення набуває вивчення її історії. Без звернення до історичного минулого неможливе відновлення історичної пам'яті народу, ускладнюється процес зростання національної свідомості, що в свою чергу затримує процеси консолідації українського народу - однієї з важливих умов успішного зміцнення України. Важливо врахувати також і ту обставину, що до останнього часу історичне минуле України, її народу піддавалось значним деформаціям, спотворенням і навіть фальсифікаціям, що було зумовлене перебуванням українських земель у складі держав-сусідів. З проголошенням державної самостійності України 24 серпня 1991 р. розпочалася нова сторінка її історії. Для творення нової України потрібна нова людина, сформована, в тому числі і на об'єктивних знаннях минулого свого народу. Крім того, оскільки Україна взяла курс на європейську та світову інтеграцію, то вивчення вітчизняної історії повинно бути в тісному взаємозв'язку з тими процесами, які відбуваються у світовій історії, а особливо, які відбувалися відбувалися в ХХ і на початку ХХІ століть.

Дана дисципліна побудована таким чином, щоб поряд з висвітленням найважливіших проблем історичного минулого дати цілісну систему перебігу подій та процесів, що є характерними і визначальними для історії України. Матимуть  змогу зорієнтуватись у важливих проблемах та джерелах і науковій літературі.

Додати в закладки

share

Оголошення

ремонт стиральных машин сервис плюс

30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань