Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Навчальні дисципліни кафедри опертивно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та інформатики

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

Тактико-спеціальна підготовка

Тактико-спеціальна підготовка - це навчальна дисципліна, яка досліджує зміст і характер надзвичайних ситуацій, причини та умови їх виникнення; розкриває закономірності і принципи дій сил і засобів органів внутрішніх справ при надзвичайних умовах; вивчає можливості правоохоронних структур і військових сил щодо ліквідації надзвичайних обставин та їхніх наслідків; розробляє способи організації і ведення спеціальних операцій.

 

Оперативно-розшукова діяльність

Оперативно-розшукова діяльність - це навчальна дисципліна, яка досліджує правові основи та принципи оперативно-розшукової діяльності, особливості компетенції та структури оперативних підрозділів, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю, правопорушеннями і злочинністю неповнолітніх та окремими видами злочинів.

 

Судова бухгалтерія

Судова бухгалтерія - навчальна дисципліна, яка вивчає основи бухгалтерського обліку, підстави, порядок проведення та документальне оформлення результатів інвентаризацій і документальних ревізій, аудиту, фінансового моніторингу, судово-бухгалтерських експертиз та інших перевірок суб'єктів господарської діяльності різних форм власності; методи та прийоми, які при цьому використовуються працівниками контролюючих та правоохоронних органів.

 

Спеціальна техніка

Спеціальна техніка - навчальна дисципліна, яка вивчає правові основи застосування спеціальних технічних засобів працівниками органів внутрішніх справ; види спеціальних технічних засобів, що використовуються в роботі правоохоронних органів; підстави та порядок застосування вказаних засобів, а також документальне оформлення процесу їх використання.

 

Правові засади оперативно-розшукової діяльності

Правові засади оперативно-розшукової діяльності - навчальна дисципліна, яка вивчає принципи та правові підстави здійснення оперативно-розшукової діяльності на території України; систему суб'єктів здійснення оперативно-розшукової діяльності серед правоохоронних органів в цілому та в системі Міністерства внутрішніх справ зокрема, їх права та обов'язки; гарантії дотримання законності та прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

 

Обіг наркотиків в Україні

 «Обіг наркотиків в Україні» є навчальною дисципліною, яка регулює діяльність підрозділів БНОН, та вивчає комплекс теоретичних положень та практичних завдань у сфері оперативно-розшукової діяльності пов'язаної з виявленням та розкриттям злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків.

 

Професійно-психологічна підготовка працівників БНОН

«Професійно-психологічна підготовка працівників БНОН» є навальною дисципліною, яка полягає у формуванні в курсантів глибокого розуміння важливості їх роботи, одержанні ними психологічних знань та умінь для бездоганного виконання службових обов'язків по охороні громадського порядку, самостійного вирішення завдань, які пов'язані з виявленням та розкриттям злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків.

 

Попередження та розкриття злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків

 «Попередження та розкриття злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків» - є навальною дисципліною, яка вивчає правові підстави діяльності підрозділів БНОН, надає оперативно-розшукову характеристику наркотичних засобів, а також визначає порядок попередження документування та розкриття злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів.

 

Оперативно-розшукове документування

 «Оперативно-розшукове документування» - навчальна дисципліна, яка вивчає напрямки документування злочинної діяльності за допомогою методів та засобів оперативно-розшукової діяльності; види справ оперативного обліку, що перебувають у провадженні оперативних підрозділів ОВС, правові підстави їх заведення та закриття; порядок здійснення провадження та документальне оформлення справ оперативного обліку.

 

Організація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю

 «Організація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю» - навчальна дисципліна, яка вивчає правову базу протидії корупції та організованій злочинності в Україні; надає оперативно-розшукову характеристику корупційних діянь та злочинів, до яких причетні організовані злочинні групи; вивчає порядок попередження, документування та розкриття корупційних злочинів та злочинів, пов'язаних із організованою злочинністю.

 

Антинаркотична профілактична діяльність

 «Антинаркотична профілактична діяльність» - навчальна дисципліна. яка вивчає особливості попередження злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; тактику протидії діяльності підпільних нарколабораторій; тактику протидії легалізації коштів, здобутих від наркобізнесу та тактику виявлення, документування та розкриття злочинів, пов'язаних із викраденням наркотичних і психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

 

Рекламно-інформаційні технології

Виходячи із сучасних тенденцій розвитку глобального інформаційного суспільства для фахівця з соціальної роботи необхідно володіти уміннями та навичками створення соціальної реклами. Інформатизація соціальної сфери має діяти на базі повноцінних інформаційно-аналітичних систем, об'єднаних як за територіальною ознакою, так і по командній вертикалі органів виконавчої влади.

Використання рекламно-інформаційних заходів соціального спрямування як технології соціальної роботи забезпечує можливість підвищення поінформованості про соціальні послуги, державну політику у сфері соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю і, як наслідок, попередження чи вирішення гострих соціальних проблем.

 

Інформаційні системи і технології

Дисципліна «Інформаційні системи і технології» передбачена для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Автомобільний транспорт».

При вивченні курсу «Інформаційні системи і технології» передбачається, що студенти вже засвоїли таку базову дисципліну, як «Комп'ютерна техніка та програмування», а також паралельно вивчають «Інженерну та комп'ютерну графіку», а, отже, мають практичні навички роботи на персональному комп'ютері, вміють працювати у середовищі MS Windows та володіють відповідними теоретичними знаннями. Дисципліна «Інформаційні системи і технології» у третьому семестрі має дати студентам необхідні знання та сформувати практичні навички роботи у програмах растрової графіки (зокрема, у Photoshop) та основ веб-програмування.

Вибір даних тем і програм обумовлений напрямком підготовки студентів, інженерний профіль підготовки яких вимагає глибокого оволодіння ними програм, які сприятимуть вирішення конкретних прикладних задач у їхній майбутній професійній діяльності - розмітка доріг, складання схем транспортного сполучення, графічне оформлення бізнес-документації, створення веб-сайтів комерційних організацій. У якості програмного середовища для вирішення прикладних задач вище перелічених типів студенти вивчають програми Photoshop 7.0, а також набирають вручну html-коди у текстовому редакторі Блокнот.

 

Інженерна та комп'ютерна графіка

Дисципліна «Інженерна та комп'ютерна графіка» є обов'язковою для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Автомобільний транспорт».

Мета вивчення курсу «Інженерна та комп'ютерна графіка» - ознайомити студентів із принципами побудови сучасних графічних систем, опанування алгоритмічних основ дво- та тривимірної графіки, набути навичок створення графічних зображень за допомогою редакторів Adobe PhotoShop, CorelDraw, AutoCAD, 3D Studio MAX і створення інтерактивних програм з використанням бібліотеки OpenGL.

Завдання курсу - опанувати алгоритми і сучасні програмні засоби обробки графічних зображень. Предмет курсу становлять засоби подання графічних зображень, програмні системи їх обробки, базові алгоритми растрової графіки. У курсі «Інженерна та комп'ютерна графіка» дається широкий огляд основних понять комп'ютерної графіки й обробки зображень, розглянуто дво- (2D) і тривимірну (3D) графіку. Розділи щодо обробки та подання двовимірних зображень містять теорію кольору, квантування, растрове перетворення ліній і багатокутників, а розділи щодо тривимірної графіки - проективну геометрію, подання кривих і поверхонь, алгоритми виділення невидимих ліній та поверхонь, моделі відображення й алгоритми освітлення.

 

Інформаційне забезпечення ОВС

Загальновідомий вислів «Хто володіє інформацією, той володіє світом» у значній мірі стосується правоохоронних органів, де процеси збирання, обробки, аналізу та зберігання інформації, на основі якої приймаються управлінські рішення, відіграють вирішальну роль. Інформатизація є одночасно і процесом поступових перетворень і інструментом досягнення бажаних цілей і результатів. Заклад освіти як структурний елемент різноманітних надсистем є агентом і об'єктом процесів інформатизації, ініційованих в цих надсистемах, тобто на галузевому, відомчому, регіональному, державному, світовому рівнях. З іншого боку, як інструмент, інформатизація може бути свідомо використана для вирішення конкретних завдань вдосконалення освітньої, наукової, господарської, управлінської та іншої діяльності. Вищий заклад освіти системи МВС за технологією організації своєї діяльності майже нічим не відрізняється від будь-якого закладу освіти іншого профілю, принаймні, в контексті застосування інформаційних технологій. Втім, важливим для побудови випереджальної освіти є усвідомлення галузевого контексту інформатизації, бо врешті-решт споживачами кадрів, що готують ВЗО МВС України, є практичні органи, де інформатизація не стоїть на місці. Практика боротьби зі злочинністю переконливо свідчить про суттєву, а в багатьох випадках пріоритетну роль системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ як ланки, що зумовлює ефективність роботи правоохоронних структур. Система інформаційного забезпечення здійснює інформаційну підтримку органів внутрішніх справ у розкритті і попередженні злочинів, установленні і розшуку злочинців, надає багатоцільову статистичну, аналітичну та довідкову інформацію.

 

Комп'ютерна техніка та програмування

Дисципліна «Комп'ютерна техніка та програмування» вивчається перші два семестри і забезпечує можливість використання комп'ютерних технологій фахівцями за спеціальністю в своїй практичній роботі. Зміст і структура дисципліни обумовлені потребами освіти на сучасному етапі та спрямовані на впровадження в навчальний процес модульно-рейтингової системи. Важливе місце відводиться самостійному вивченню окремих аспектів тем, передбачених навчальним планом. Основу навчальної частини складають лекції, а методичної - комплекс завдань для підготовки до практичних занять, модульного і підсумкового контролів, індивідуальної самостійної роботи. Їх виконанню сприятиме наведена у програмі джерельна база у якості основної та додаткової літератури (нормативно-правові акти, монографії, навчальні посібники, наукові статті та доповіді), а також зразки виконання завдань. Практичні заняття проводяться з основних найважливіших тем предмету. На основі активної форми навчання, виконуються практичні завдання закріплюється теоретичний матеріал , отримуються практичні навички та уміння по виконанню реальних завдань, що постійно виникають у практичній діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надати у вивченні запропонованої літератури, у пошуку відповіді на ті чи інші питання курсу чи розв'язування певних завдань, оволодінні практичними завданнями курсу.

 

Інформатика

 «Інформатика» - це технічна наука, яка систематизує способи створення, збереження та передачі інформації засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів і методи управління ними. Обчислювальна техніка (ОТ) або електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) - це електронні пристрої для автоматичної обробки інформації.

Інформація - це будь-які дані чи знання про оточуючий нас світ. Людина завжди обробляє інформацію: взнає нові дані, використовує відомі дані, створює нову інформацію. Інформація має величезне значення у сучасному світі.

У всіх областях людської діяльності приходиться обробляти інформацію. У сільському господарстві, промисловості та обслуговуванні обробка інформації не є основною діяльністю. Але є області, де обробка інформації - основна діяльність (наука, управління, політика). Більше половини людства займається обробкою інформації. Людина не може сама опрацювати величезну кількість інформації, тому на допомогу їй приходять ЕОМ. У сучасному світі кожна людина повинна вміти використовувати ЕОМ у своїй роботі.

 

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Програма вивчення нормативної дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» складена відповідно значенню дисципліни по структурно-логічній схемі, передбаченою науково-просвітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки "Правознавство". Вона охоплює всі модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбаченого стандартом. Предметом вивчення основ інформатики та обчислювальної техніки є засоби комп'ютерної техніки, формалізація і алгоритмізація сучасних інформаційних процесів. Вивчаючи дисципліну, студенти оволодіють основами інформатики і обчислювальної техніки; знайомляться з системами обробки економічної інформації, з методами ведення діалогу при рішенні конкретних задач; вміють користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, розрахованих на конкретного споживача. Навчання проводиться у формі лекцій та лабораторних занять з використанням персональних ЕОМ. Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання комп'ютерної техніки в спеціальних методах вивчення і аналізі інформації з питань права

 

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань