Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Наукова діяльність кафедри психології і соціальної роботи

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

МОСКАЛЕЦЬ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Професор кафедри психології та соціальної роботи Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 1983 році захистив кандидатську дисертацію та здобув ступінь кандидата філософських наук (диплом ФС № 005368 від 22.04.1983 р. Інституту філософії АН УРСР).

У 1994 році Москальцю В.П. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної психології Прикарпатського університету ім. В.Стефаника (атестат ДЦ№ 005937 від 26.04.1994 р.).

Доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 - Педагогіка і вікова психологія (диплом ДН № 003197 від 11.09.1996 р. Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова), докторська дисертація на тему: «Психологічні основи виховання духовності в українській національній школі».

У 2001 році Москальцю В.П. присвоєно вчене звання професора кафедри загальної та експериментальної психології Прикарпатського університету ім. В. Стефаника (атестат ПР № 000374 від 07.05.2001 р.).

Автор понад 100 наукових праць, найактуальніші з яких: «Почуття етнічної ідентичності особистості як фактор державотворення та розвитку громадянського суспільства» // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - Випуск 12-13. - К., 2002. - С. 32-35; «Специфіка гри як діяльності та чинника особистісного розвитку» // Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні. - Київ - Івано-Франківськ -Дрогобич: Коло, 2005. - С.58-67; «Формування здатності правоохоронців до збереження власного психічного здоров'я» // Обмін досвідом у сфері вибраних аспектів функціонування психологів у поліції: післясемінарні матеріали / ред. Томаш Шанкін. - Щитно, 2008. - С.22-32; «Феноменологічна база психологічних аспектів національної безпеки в Україні» // Науковий вісник ЛьвДУВС. - 2008. - Серія психологічна. - Львів, 2008.

«Психологічні аспекти екологічної безпеки» // Матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 жовтня 2008 року, м. Львів). - Львів, 2008. - С.147-148 таін. - підручників, таких як: «Психологія суїциду». - Івано-Франківськ, 2002. - 260 с; «Психологія релігії». - Київ, 2004. - 240 с, «Психологія суїциду». - Київ, 2004. - 288 с.

Професор Москалець В.П. був керівником 4 Міжнародних науково-практичних конференцій.

Є членом Спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій з психології у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника, Національній академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (м. Хмельницький), Національного університету цивільного захисту (м. Харків).

За час науково-педагогічної діяльності під керівництвом професора Москальця В.П. було захищено 10 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Є членом редакційних рад ряду періодичних наукових видань з психології та збірника наукових праць інституту «Держава і закон: теорія, практика, методика».

Нагороджений Почесним знаком МОН України «Відмінник освіти», Почесним знаком Івано-Франківської ОДА, Почесним знаком «За заслуги» Міністерства цивільного захисту України II ступеня.

 

БЕНЬКО ЛІАНА СТЕПАНІВНА

Доцент кафедри психології та соціальної роботи Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

Кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи (диплом ДК № 044525 від 17.01.2008 р. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України), дисертаційне дослідження на тему: «Соціально-психологічні особливості генезису поведінки у студентській групі».

Автор 9 наукових праць, з яких: «Особливості девіантної поведінки правоохоронців» // Польсько-український обмін досвідом у сфері підготовки психологів поліції/міліції щодо попередження надзвичайних подій. - \¥8Ро1. 82С2упіо, 2008.; «Проблеми нормативної та девіантної поведінки в умовах соціалізації особистості» // Соціальна психологія. - Київ, 2006. - № 2 (10); «Осбливості взаємозв'язку соціально-психологічного досвіду членів групи і формування нормативної поведінки у студентській групі» // Філософія, соціологія, психологія: збірник наукових праць. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. - Вип. 11.- 4.2. - 260 с. та ін

 

ЗАПУХЛЯК ОЛЕГ ЗІНОВІЙОВИЧ

Доцент кафедри психології та соціальної роботи Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

Кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (диплом ДК №039570 від 15.02.2007 р. Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького Державної прикордонної служби України), дисертаційне дослідження на тему: «Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність в підлітковому віці».

Автор 12 наукових праць, серед яких: «Психологічні аспекти насильства в неповних сім'ях» // Роль общественных организаций в социальной поддержке женщин и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Мурманськ, 2009 р.).

 

ІЛІЙЧУК ЛЮБОМИРА ВАСИЛІВНА

Доцент кафедри психології та соціальної роботи Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК №046114 від 9.04.2008 р. Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника МОН України), кандидатська дисертація на тему: «Організаційно-педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів молодших класів на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.)».

Автор 20 наукових праць, найактуальніші з яких: «Організація природоохоронної діяльності молодших школярів у Галичині (1919-1939 рр.)» // Джерела: Науково-методичний вісник. - Івано-Франківськ: Івано-Франківський обласний ШПО, 2006. - № 1-2 (45-46). - С.7-14; «Природоохоронна діяльність як важлива умова формування екологічної культури школярів» // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. - Вип.296. Педагогіка та психологія. - Чернівці: Рута, 2006. - С. 156-162; «Теорія та практика організації природоохоронної діяльності молодших школярів у Закарпатті (1919-1939 рр.)» // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск XXXIII. - Слов'янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. - С.129-136; «Українська дитяча література як фактор формування екологічної культури молодших школярів у пресі Буковини (1919-1939 рр.)» // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 43. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. - С.28-33; «Формування педагогічної культури викладача вищого навчального закладу» // Професійне становлення науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів системи МВС: збірник матеріалів круглого столу. - Львів, 2009; «Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ» // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук, праць. Педагогіка та психологія. - Чернівці, 2009.

 

    КРАВЧЕНКО ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

1.  Шеремета В.Ю. Довіра у контексті етико-філософської рефлексії /                  В.Ю. Шеремета // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. - Вип. Х. - С. 137-142.

2.  Шеремета В.Ю. Довіра як аксіологічна складова духовного розвитку особистості / В.Ю. Шеремета // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка.        Т. VIII, вип. 6. -К., 2006 - С. 375-380.

3.  Шеремета В.Ю. Довіра як чинник розвитку дружніх стосунків у юнацькому віці / В.Ю. Шеремета // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. - Вип. 11. - Ч. 2. - C. 197-204.

4. Шеремета В.Ю. Захисні реакції особистості як прояв депривації її афіліативної потреби / В.Ю. Шеремета // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. - Вип. 11. - Ч. 1. -  С. 169-176.

5.  Шеремета В.Ю. Невербальна комунікація як чинник інтерпретації довіри-недовіри у структурі міжособистісних відносин / В.Ю. Шеремета // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. - Вип. 12. - Ч. 2. - С. 180-185.

6.  Шеремета В.Ю. Особливості взаємозв'язку довіри до себе і довіри до інших / В.Ю. Шеремета // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. - Вип. 13. - Ч. 1. - С. 183-189.

7.  Шеремета В.Ю. Психолінгвістичний аналіз понять "віра" і "довіра" / В.Ю. Шеремета // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник. - Переяслав-Хмельницький, 2006. - С. 130-134.

8.  Шеремета В.Ю. Психологічний аналіз впливу саморефлексії на формування довіри до себе / В.Ю. Шеремета // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. - Вип. 12. - Ч. 1. -  С. 242-248.

9.  Шеремета В.Ю. Психологічні особливості феномену "віри" у контексті духовного самоздійснення особистості / В.Ю. Шеремета // Актуальні проблеми психології. Т. 1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Міленіум, 2006. - Част. 18. - С. 132-135.

10.   Шеремета В.Ю. Соціальні функції довіри / В.Ю. Шеремета // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ІХ, част. 1. -К., 2007 -  С. 437-444.

11.   Шеремета В.Ю. "Я-довіра" і "мені-довіра" - неконгруентність психологічних позицій у міжособистісних взаєминах / В.Ю. Шеремета // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. -       Вип. 13. - Ч. 2. - С. 166-174.

12.  Шеремета В.Ю. Соціологічний підхід у вивченні проблеми довіри  /             В.Ю. Шеремета // Актуальні проблеми психології. Т. 1.: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія.: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Науковий світ, 2008. - Част. 21-22. - С. 206-209.

13. Кравченко В.Ю.Емпіричне дослідження довірливого спілкування в юнацькому віці / В.Ю. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. - Вип. 14. - Ч.2. - С.231-240.

 

Слободян Ольга Іванівна

II Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні аспекти національної безпеки», Львів, 27-28 березня 2008 року.

Всеукраїнська викладацько-студентська конференція «Пам'яті Кондратьєва» 1-2 листопада 2008р.

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток освітньо-виховного простору в Карпатах в умовах глобалізації: стан, проблеми, перспективи», Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2008 р.

II Міжнародна науково-практична конференція «Співпраця поліції, органів адміністрації та місцевої громадськості задля забезпечення безпеки підчас масових заходів ЄВРО - 2012», Гута: Прикарпатський юридичний інститут ЛьвДУВС, Школа поліції м. Катові це (Польща), 17-19 листопада 2008 р.

О.І. Слободян. Моральнісні засади формування правосвідомості сучасної молоді // Збірник матеріалів Міжнародного наукового методичного семінару «Психологічні проблеми особистості». Івано-Франківськ. 2007;

О.І. Слободян, Я.І. Слободян . Методики визначення і корекції мотивації вчинку// Матеріали Міжнародної науково практичної конференції «Психологічні тренінгові технології у поавоохороні діяльності:науково методичні та організаційно практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку». Донецьк 2006 .-      с. 129-135;

О.І. Слободян. Практичні рекомендації для проведення психокорекційної роботи з особами з підвищеною тривожністю. // матеріали четвертої міжнародної науково - практичної конференції. Донецьк 2008.- с. 325-327.

О.І. Слободян .Особливості трансактного аналізу конфліктної взаємодії. Харків 2008.   с.172-175.

О.І. Слободян. Застосування реверсивної теорії домінанти у вивченні механізмів розвитку мотивації протиправного вчинку// Збірник матеріалів науково- практичної конференції «Психологічні аспекти національної безпеки». Львів 2008

О.І. Слободян. Розвиток світоглядних орієнтацій особистості під впливом сектантських угрупувань // Матеріали науково практичної конференції «Роль общественних организаций социальной поддержкє женщин и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ». Мурманск 2009.

О.І. Слободян. Корекція та профілактика проявів расизму та ксенофобії серед студентської молоді як спосіб формування етнічної толерантності // Збірник «Проблеми сучасної педагогічної освіти,»Матеріали науково -практичної конференції «Розвиток освіти в умовах полі етнічного регіону». Ялта 2009.

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань