Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Наукова дільність кафедри теорії держави і права

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

Шутак Ілля Дмитрович

1. Застереження міжнародних нормативних правових актів (загальнотеоретичні й типологічні аспекти) // Вісник національної академії прокуратури України. Журнал наукових фахових видань. Національна академія прокуратури України. - № 2 (10). - 2008. - С.113-119.

2. Застереження міжнародних нормативних правових актів (загальнотеоретичні й типологічні аспекти) (закінчення) // Вісник національної академії прокуратури України. Журнал наукових фахових видань. Національна академія прокуратури. - №3 (11). - 2008. - С.104-110.

3. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні. Доповідь на пленарному засіданні. Матеріали наук.-практ. конф.,присвяченої 60-річчю проголошення Загальної декларації прав людини, (Івано-Франківськ, 28 листоп. 2008 р.) // під ред. В.І.Кафарського. - Івано-Франківськ, 2008. - С.3-14.

4. Управлінське консультування: навч. посібн. - Херсон: Олді-плюс. 2008. - 282 с.

5. Правові основи міжнародно-економічної діяльності: навч. посіб. - Київ : Кондор, 2009. - 454 с.

6. Правова держава . Глобалізація в економіці і її вплив на інтеграційні процеси в правовій системі. // Наукове видання Правова держава. - №11. - 2009. - Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова: Одеса "Астропринт", 2009. - С. 9-11.

Легін Людмила Михайлівна

1. Л.М. Андрусів. Про законодавчу ініціативу у Верховній Раді України: поняття, сутність і суб’єкти // Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 67-69.

2. Л.М. Андрусів. Поняття та зміст промульгації законів України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2006. - № 2. - С. 35-39.

3.Л.М. Андрусів. Правова основа законодавчого процесу в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2007. - № 1. - С. 35-39.

4.Л.М. Андрусів. Оприлюднення законів України // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції ад’юнктів, аспірантів, здобувачів. - Львів, 2007. - С. 3-5.Л.М. Легін. Проблеми законодавчого процесу України // Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці Юридичного інституту. - Івано-Франківськ, 2007. - С. 113-117.

6.Л.М. Легін. Правове регулювання нормотворчого та законодавчого процесів // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - 2007. - Випуск ХІХ. - С. 22-29.

7.Л.М. Легін. Теоретичні основи дослідження законодавчого процесу в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2007. - № 3. - С. 143-149.

Темех Ігор Теодозійович

Суспільно-правова природа правозахисних громадських організацій // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - 2009. - Випуск ХХІ. - С. 83-88.

1. Гарантії діяльності правозахисних громадських організацій як елемент їх конституційно-правового статусу // Наше право. Науково-практичний журнал. - № 1, 2010. - С. 22-26.

2. Функції правозахисних громадських організацій у процесі розбудови громадянського суспільства та правової держави в Україні // Теоретичні засади та а практика реалізації безпосередньої демократії в Україні: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. - Тернопіль: Галицький інститут імені В’ячеславЧорновола. Підручники & посібники, 2009. - С. 108-110.

3. Щодо прав правозахисних громадських організацій / Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2010 року) // Відп. за вип. Поляков І.І. - Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2010. - С.187-190.

Мельничук Світлана Миколаївна

1. Мельничук С.М. Адміністративно-територіальна реформа в контексті подальшого розвитку конституційно-правового статусу гірських населених пунктів./ С.М.Мельничук // Актуальні проблеми чинного законодавства України. Збірник наукових праць.-Івано-Франківськ, вип. 19. - 2008. - С.22-25.

2. Мельничук С.М. Правове регулювання статусу інтелігенції гірської місцевості України / С.М. Мельничук // Вісник ЛВДУВС. - Вип.№2. - 2008. - С.234-240.

3. Мельничук С.М. Завдання та особливості реалізації Закону України "Про статус гірських населених пунктів України" в сучасних умовах. /С. М. Мельничук // Правовий статус людини в сучасних умовах державотворення: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Тернопіль, 2008. - С.19-21.

4. Мельничук С.М. Гарантії реалізації правового статусу гірських населених пунктів України/ С. М. Мельничук// Гірська школа Українських Карпат: наук. вид.. № 4-5. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 44-47.

5. Мельничук С.М. Юридична відповідальність місцевої влади у механізмі реалізації правового статусу гірських населених пунктів / С.М.Мельничук// конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні : матеріали науково-практичної конференції. - Івано-Франківськ. - 2008. - С.198-206.

6. Мельничук С.М. Проблеми правосуб’єктності гірських населених пунктів України / С. М. Мельничук // Розвиток правової свідомості сучасного суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет - конференції. - Тернопіль, 2009 . - С.10-15.

7. Мельничук С.М. Механізм реалізації конституційно-правового статусу гірських населених пунктів / С. М. Мельничук // Правове регулювання суспільства та проблем теорії держави і права: матеріали науково-практичної інтернет - конференції. - Івано-Франківськ. - 2010.

8.Мельничук С.М. Форми реалізації конституційно-правового статусу гірських населе6них пунктів України / С.М. Мельничук // Соціально-правовий розвиток: досягнення перспективи та проблеми: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет - конференції. - Тернопіль, 2010 р.

9.Дисертаційне дослідження «Конституційно-правовий статус гірських населених пунктів України» (знаходиться у спецраді Інституту законодавства Верховної Ради України, оголошення про захист вийшло 01. 08. 2010 р.)

Писарєв Віктор Генадійович

1. Писарєв В.Г. Маргінальність як проблема сучасної соціальної філософії/ В.Г. Писарєв // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Вип.13: 4.1. - Ужгород, 2010. - С. 54-57.

2. Писарєв В.Г. Розуміння маргінальної особистості у філософській думці Стародавнього світу/ В.Г. Писарєв // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Львів:ЛьвДУВС,2009. - Вип.3. - С.390-399.

3. Писарєв В.Г. Причини маргіналізації особистості в епоху Відродження та Нового часу/ В.Г. Писарєв // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей / Івано-Франківськ, 2010. - Випуск XXII. - С.40-49.

4. Писарєв В Г. Маргінальність як теоретична проблема та реальність су­часного суспільства / В.Г. Писарєв // Митна справа. - 2010. - № 4. - Ч. 2. - С 68-73.

5. Писарєв В.Г. Маргінальність як предмет дослідження у філософії Стародавнього світу: тези доповідей учасників круглого столу [„Порівняльне правознавство: загальнотеоретичні та галузеві аспекти"] (м.Львів, 22 травня 2009 р.) // Мін-во внутр. справ, Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів: ЛьвДУВС. - С. 141-144.

6. Писарєв В.Г. Проблема маргінальності в сучасній соціальній філософії: матеріали круглого столу [„Проблеми державотворення та правотворення в Україні (в контексті порівняльного правознавства та права на приватність)"]; (м. Львів, 22 травня 2009 р.) // МВС України; Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів: ЛьвДУВС, 2009. - С.201-204.

7. Писарєв В.Г. Філософські підходи щодо сутності людини та причин її маргіналізації в епоху Відродження: матеріали учасників Всеукраїнського круглого столу ["Проблеми державотворення та правотворення в Україні"], (м. Львів, 5 березня 2010 року) // Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів: ЛьвДУВС, 2010. - С. 181-183.

Шаган Олександра Володимирівна

Шаган О.В. Основні підходи до визначення юридичної техніки / О.В.Шаган // Правове регулювання суспільства та проблем теорії держави і права: матеріали науково-практичної інтернет-конференції. - Івано-Франківськ, 2010.

1. Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Юридична техніка та її застосування у правотворчості місцевих органів влади».

Онищук Ігор Ігорович

Суененс Л.Й. Католицька Харизматична Віднова : [І Документ з Малінес] // Пер. з англ. - Івано-Франківськ: "Вогонь з неба", 2010.

1. Суененс Л.Й. Екуменізм та Харизматична Віднова : [ІІ Документ з Малінес ] // Пер. з англ.- Івано-Франківськ: "Вогонь з неба", 2010.

2. І.І. Онищук. І.Д. Шутак. "Пастки" в юридичних документах та способи їх розпізнавання. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника Міносвіти і науки України). 2010 р.

3. І.І. Онищук. Техніка документального вираження змісту нормативно-правового акту. // Стаття. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління і права. 2010 р.

4. І.І. Онищук. Юридичні колізії як особлива група юридичних пасток. // І Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасного права». Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ. 29 жовтня 2010 р.

5. І.І. Онищук. Стиль юридичного письма. // Науково-практична інтернет-конференція з питань правового регулювання суспільства та проблем теорії держави і права. Прикарпатський інститут ЛьвДУВС. 29.11.-03.12. 2010 р.

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань