Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, 0 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 1 гість.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Наукова дільність кафедри філософії та політології

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

Працівниками кафедри ведеться наукова робота в наступних напрямках:

  • філософія політики,
  • філософія механіки,
  • філософія соціології,
  • релігієзнавство,
  • історія мистецтва,
  • соціальна політика,
  • гендерна політика.

Зокрема, виконано наступні наукові праці:

Терешкун Оксана Федорівна:

Дисертація на тему: «Політична субєктність української нації: генеза, стан, тенденції розвитку» захищена у 2005 році, Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Основні наукові праці

1. Мировоззренческое значение концепции отчуждения для анализа религиозного мировосприятия в социалистическом обществе // Философия и духовная жизнь общества. - Академия наук СССР Ленинградская кафедра философии. Ленинград, "Наука", 1989

2. Вплив європейської політичної культури на формування суб’єкта українського націотворення Галичини в XIX ст. // Весник СевГТУ. - №42. - Севастополь. - 2002.

3. Соціал-демократична ідея в національно-визвольному русі Галичини // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: 36. наукових праць. - Вип.13. - Львів, 2002.

4. Становлення політичної суб’єктності українського народу Галичини в середині XIX ст. // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: 36. наукових праць. Вип. 14. - Львів, 2003.

5. Формування політичної суб’єктності українського народу Галичини в середині XIX ст. // Наукова парадигма: Збірник наукових праць. Вип. 30. - Запоріжжя, 2003.

6. Політична свідомість нації й етнічна самоідентифікація. // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип.1. - Ів.-Франківськ, 2006.

7. Діалектика національного та громадянського в українському суспільстві. // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип.60. - Інститут філософії НАНУ, Київ, 2007.

8. Відродження українського національно-державницького духу в Галичині у другій половині XIX ст. // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип.69. - Інститут філософії НАНУ, Київ, 2008.

9. Проблема національної само ідентифікації // Аксіологічні аспекти транс-формації сучасного українсь-кого суспільства: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. - Івано-Франківськ, 2007. 13 7-140.

10. Роль об’єднань громадян у процесі формування громадянської культури. // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип.73. - Інститут філософії НАНУ, Київ, 2008. - С.115-126.

11. Проблема свободи і справедливості:суспільно-політичний досвід Давньої Греції. // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип.74. - Інститут філософії НАНУ, Київ, 2008. - С.46-59.

12. Проблемне поле етичних досліджень Володимира Винниченка // Журнал «Наукові вісті Галицької академії», № 2(14)-2008 р. - С.14

13. Конституційні гарантії свободи совісті в Україні: історія та сучасність // Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Україні: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої проголошенню Загальної декларацій прав людини (м. Івано-Франківськ:ПЮІ ЛьвДУВС,2010. - 266с.). - С.87-91

14. Морально-етичні цінності молоді: соціальний аналіз // Актуальні проблеми трансформації моральних цінностей сучасного суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція: Матеріали доповідей та виступів. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. - С.156-158

Гринчишин Надія Ігорівна:

1. Гринчишин Н. І. Людина як суб’єкт морального світу в етико- філософській концепції Емануеля Левінаса / Н. І. Гринчишин // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - Вип. 17. - С. 107- 111.

2. Гринчишин Н. 1. Діалог як визначальний принцип етики Е. Левінаса / Н. І. Гринчишин // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ: Видавничо- дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. - Випуск XI. - С.69-74.

3. Гринчишин Н. І. Аксіологічне визначення «обличчя Іншого» в етиці Емануеля Левшаса / Н. І. Гринчишин // Ґілея (науковий вісник): зб. наук, праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. - К., 2007. - Вип.9. - С.20-26.

4. Гринчишин Н. І. Феноменологічні корені етико- філософських поглядів Емануеля Левінаса / Н. І. Гринчишин // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб. наук, праць /відп. ред.: М.М.Бровко, О.Г. Шутов. - К.: Видав, центр КНЛУ, 2007. - Вип. 19. - С.130- 137.

5. Гринчишин Н. І. Етика відповідальності Емануеля Левінаса / Н.І.Гринчишин // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук, праць. - Чернівці: Рута, 2007. - Вип. 346-347. Серія «Філософія». - С.106-110.

6. Гринчишин Н. І. Етичний вимір буття у філософській спадщині Е.Левінаса / Н. І. Гринчишин // Гуманітарний часопис: зб. наук, праць. - Харків: ХАІ, 2007. - № 4. - С.53-59.

7. Гринчишин Н. І. Морально-ціннісний вимір проблеми любові в етичних поглядах Емануеля Левінаса / Н. І. Гринчишин // Людинознавчі студії: зб. наук, праць Дрогобицького держ. пед. університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Віденко, В. Здоровенко, В. Мельник та ін. - Дрогобич: Вимір, 2006. -Вип. 14. Серія «Філософія». - С. 138-148.

8. Гринчишин Н. І. Проблема свободи і відповідальності в етико- філософських поглядах Емануеля Левінаса / Н. І. Гринчишин // Дні науки філософського факультету - 2008: міжнародна наук. конф. (16-17 квітня 2007 року): матеріали доповідей та виступів. - К.: Видав.-поліграф, центр Серія «Київський університет», 2008. - Ч. VIII. - С.89-90.

9. Гринчишин Н. І. Концепція відповідальності в етико-філософській спадщині Емануеля Левінаса / Н. І. Гринчишин // Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «IV Харківські студентські філософські читання». - Харків, 2007. - С. 104-105.

10. Гринчишин Н. І. Принцип діалогу як світоглядна парадигма морально-ціннісних орієнтацій та самовдосконалення людини / Н.І.Гринчишин // Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства: матеріали Всеукраїнської Наук.- практ. конф. - Івано-Франківськ, 2007. - СІ62-164.

11. Гринчишин Н. І. Моральні принципи іудаїзму у філософсько-етичній інтерпретації Емануеля Левінаса / Н. І. Гринчишин // Історія релігій в Україні: наук, щорічник / ред. кол. 3. Білик, Я. Дашкевич, Л. Моравська. -Львів: Логос, 2006. - Книга І. - С.706-711.

Пташник-Середюк Олександра Іванівна:

1. Вплив релігійної та світської освіти на формування особистості студентської та учнівської молоді (на матеріалах дослідження в Івано-Франківській області) //Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки. Випуск VІІ. Івано-Франківськ, 2006. С.129-135.

2. Релігійність як складова ідентичності українців періоду Галицько-Волинської держави. //Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу. Матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції. Івано-Франківськ-Галич, 2006. С.417-420.

3. Релігійні ідентифікації і практики студентської молоді (на матеріалах дослідження у вузах Івано-Франківська) //Вісник Одеського національного університету. Том 12 Випуск 6 «Соціологія і політичні науки». Одеса, 2007. С.155-160.

4. Формування навиків самостійного аналізу студентами соціологічних проблем. // Матеріали конференції «Педагогічна майстерність викладачів у ВУЗІ: теорія, практика, проблеми» Івано-Франківськ, 2008 с.40-41.

5. Релігійні ідентифікації і практики студентської та учнівської молоді Прикарпатського регіону: порівняльний аналіз. //Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін» збірник наукових праць. Львів,2008. С.353-357.

6. Релігія, релігійні ідентифікації та практики молоді Прикарпаття: гендерний аспект.// //Вісник Одеського національного університету. Том 13 Випуск 5 «Соціологія і політичні науки». Одеса, 2008.

7. «Особливості релігійної ідентифікації студентської молоді Прикарпатського регіону». //Соціальна психологія №2(34) 2009. С.167-172.

8. Релігійні практики як невід’ємна складова релігійної ідентифікації. //Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. Тези доповідей. Харків, 2009. с.428.

9. Формування громадянської свідомості учнів на уроках спецкурсу з політології (10-11 клас). //Ідеї. Пошуки. Знахідки. З досвіду роботи педагогічних працівників гімназій, ліцеїв та спеціалізованих шкіл. Коломия, 2005. с.41-44.

Ільїна Ольга Юріївна:

1.Ідеал як світоглядна і смисложиттєва категорія: історико-філософський аспект // Вісник Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника «Філософські і психологічні науки» (випуск 13).

2.Трансформація поняття ідеалу в соціально-філософській думці Стародавнього світу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2010.

3.Іван Франко про сутність національного ідеалу // Матеріали доповідей та виступів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференція "Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформація держави та громадянського суспільства", 21-22 травня 2010 р., Одеський національний морський університет, С.232-233.

4.Сутність суспільного ідеалу: філософський аспект // Матеріали доповідей та виступів - Дні науки філософського факультету 2010, Міжнародна наукова конференція, - К., - Ч.ІІ, С.143-144.

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань